Rekonstrukce Na Spravedlnosti

Město Pardubice - 23. 02. 2021
Rekonstrukce Na Spravedlnosti

 

PARDUBICE - Osm měsíců potrvají opravy ulice Na Spravedlnosti a s tím spojená dopravní omezení. Investiční akce, jejímž cílem je zlepšení dopravní situace v této lokalitě, bude prováděna na etapy tak, aby po celou dobu výstavby zůstaly dopravně dostupné jak zdravotnické, tak i ostatní služby poskytované v této oblasti. Od 1. března ale nebude možný průjezd z ulice 17. listopadu do ulice S.K. Neumanna.

„V souvislosti s výstavbou objektů občanské vybavenosti i bytů je doprava v této oblasti silně frekventovaná, navíc zde soukromý investor připravuje další výstavbu. Ulici Na Spravedlnosti je po letech třeba zrekonstruovat a dopravu zde, vzhledem k narůstajícímu zatížení, optimalizovat,“ řekl primátor Martin Charvát s tím, že rekonstrukce ulice Na Spravedlnosti a s ní související úpravy dvou křižovatek přijdou město na téměř 50 milionů korun.

Ulice Na Spravedlnosti projde během osmi měsíců rekonstrukcí, při níž zde mimo jiné vzniknou nová parkovací místa a zastávka pro městskou hromadnou dopravu, která bude nově tuto oblast obsluhovat. „Vzhledem k potřebě zajistit v této lokalitě co nejplynulejší a nejbezpečnější provoz, se tu neobejdeme bez úprav v organizaci dopravy. Významnou změnou proti současnému stavu bude zobousměrnění úseku od Rokycanovy ulice po S.K. Neumanna.  Upravena bude křižovatka se silně frekventovanou ulicí S.K. Neumanna, stejně jako křižovatka Pichlova – S. K. Neumanna. Na obou bude doprava nově řízena semafory,“ dodal náměstek primátora Petr Kvaš.

Po rekonstrukci bude mít zhruba 600 metrů dlouhá ulice Na Spravedlnosti, v níž bude platit omezení nejvyšší dovolené rychlosti na 30 km v hodině, nejen novou vozovku se zpomalovacími prvky, chodníky a veřejné osvětlení, ale také 90 parkovacích míst a nedaleko polikliniky Vektor i zastávku MHD. Autobusy tudy budou projíždět od ulice 17. listopadu na S.K. Neumanna. Součástí rekonstrukce „Spravedlnosti“ jsou také sadové úpravy, při nichž zde bude vysázeno devět javorů, a osazení prostoru novým mobiliářem.

Stavební práce potrvají od začátku března do konce října. Jsou rozděleny do šesti etap, přičemž ulice Na Spravedlnosti se bezprostředně týkají čtyři, další dvě etapy pak zmíněných křižovatek na S.K. Neumanna. Po dobu výstavby bude vždy průjezdná pouze část ulice, dopravní obslužnost a příjezd pro rezidenty bude zajištěn objízdnými trasami. Bez přerušení tak mohou fungovat zdravotnická zařízení i tamní supermarket.

Rekonstrukce začne 1. března 2021 ve východní polovině ulice. Do 10. dubna bude zcela uzavřen úsek od křižovatky Rokycanova po ulici Boženy Vikové-Kunětické. Přístup do areálu AutoFórum bude zajištěn po objízdné trase z ulice S. K. Neumanna. Na tuto etapu naváže úplná uzavírka v úseku od ulice Boženy Vikové-Kunětické po S.K. Neumanna, která by měla trvat do 7. června. Souběžně budou probíhat stavební práce na křížení ulic Na Spravedlnosti a S.K. Neumanna, které budou prováděny za částečného omezení provozu a snížené rychlosti na 30 km/hod do 7. července. Poté se stavební práce přesunou na vedlejší křižovatku s Pichlovou ulicí, ale také do nejzápadnější části ulice Na Spravedlnosti. Začnou od ulice Jana Palacha, až do 14. srpna bude úsek po ulici Železničního pluku uzavřen. K prodejně Billa bude přístup zajištěn tak, aby mohla být v provozu. Od poloviny srpna bude uzavřen poslední úsek „Spravedlnosti“, až po křižovatku s Rokycanovou ulicí, včetně její rekonstrukce. I v této etapě bude zajištěna možnost dopravy do přilehlých objektů a zdravotnických zařízení. Práce potrvají do 30. září, kdy by měla rekonstrukce ulice Na Spravedlnosti skončit. Až do 30. října ale budou pokračovat, za částečného omezení provozu a snížené rychlosti na 30 km/hod, práce na Křížení ulic Pichlova a S.K. Neumanna.  (NaH) Foto: BEDŘICH PRÁCHENSKÝ

Mohlo by vás zajímat:

Odpustí příslušenství místních poplatků

Odpustí příslušenství místních poplatků

Pardubice se zapojí do Milostivého léta 2023

Pardubický primátor k „balíčku“

Pardubický primátor k „balíčku“

„Návrhy výrazně zasahují do příjmů a provozních nákladů našeho města.“

Mají jistotu tříleté podpory

Mají jistotu tříleté podpory

O nových Pardubických tahounech pro další roky rozhodnuto

Tenisové zázemí pod zámkem

Tenisové zázemí pod zámkem

Město chce pomoci i s rekonstrukcí sportovišť v areálu Sokola

Mezi Palácem a Závodu Míru

Mezi Palácem a Závodu Míru

Radnice pracuje na tom, aby uvnitř města vzniklo zelené centrum

O lázeňském antisemitismu

O lázeňském antisemitismu

Památník Zámeček zve na středeční přednášku