Perfektně řešená lokalita

Město Pardubice - 07. 07. 2023
Perfektně řešená lokalita

PRAHA - Koncem června proběhlo v pražské Galerii Nadace ABF vyhlášení výsledků soutěže Urbanistický projekt roku 2023, do kterého byl letos přihlášení i pardubický projekt. Jednalo se o územní studii k oblasti Červeňáku, která zaujala odbornou porotu a získala zvláštní cenu.V 9. ročníku soutěže Urbanistický projekt roku 2023, do kterého bylo přihlášeno celkem 18 studií, byla územní studii Pardubice-Červeňák udělena zvláštní cena – Cena českého svazu stavebních inženýrů. O zisku tohoto ocenění rozhodla odborná porota, která byla složená z členů Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Svazu měst a obcí ČR, Českého svazu stavebních inženýrů a České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Cenu přebíral tým autorů územní studie v čele s inženýrkou Janou Kohlovou.Porotci v předložené územní studii ocenili zejména mimořádně zdařilé krajinářsko-architektonické řešení lokality. Zároveň kvitovali snahy projektu o propojení ochrany přírody a požadavku na přiměřenou formu rekreace. Díky tomu dojde k rozdělení lokality na dvě části – přírodní a rekreační. Obě tyto části budou doplněny o přípustnou či podmíněně přípustnou formu využití území při respektování limitů v území. Všechny tyto aspekty tedy vedly k zisku zvláštního ocenění.Mám velkou radost, že územní studie k Červeňáku porotu zaujala natolik, že se jí rozhodla udělit zvláštní ocenění. Je to odměna za skvělou práci, kterou tým v čele s projektantkou Kohlovou odvedl. Lokalita Červeňák je v Pardubicích ojedinělá,“ komentoval zisk ceny náměstek primátora René Živný, který byl na slavnostním vyhlášení také přítomen a do jehož gesce spadá územní plánování, urbanismus a architektura.Soutěž Urbanistický projekt roku je vypisována na podporu kvalitních urbanistických prací se snahou ocenit společné úsilí zástupců samospráv, pořizovatelů, architektů i projektantů. (kvl) Repro: MmP

Mohlo by vás zajímat:

Koupaliště bude mít nového provozovatele

Koupaliště bude mít nového provozovatele

Na změně v areálu v Cihelně se shodli městští radní

Rekonstrukce Grandu v plném proudu

Rekonstrukce Grandu v plném proudu

Stavební firma MARHOLD finišuje na výstavbě sousedního parkovacího domu

Město podpoří podnikatele

Město podpoří podnikatele

Nezvýší nájemné za nebytové prostory a pozemky

Mít oči k vidění

Mít oči k vidění

Město zajišťuje unikátní prevenci zrakových vad ve školkách

Občané, vyberte si lokalitu

Občané, vyberte si lokalitu

Radnice se opět zapojí do akce Ukliďme Česko

Kdy se začne na Hůrkách?

Kdy se začne na Hůrkách?

Na pozemku vhodném k výstavbě bytů se stále nic neděje