Řešení pro všechny

Město Pardubice - 10. 07. 2023
Řešení pro všechny

PARDUBICE - Zastupitelé města, ale i obcí Staré Jesenčany a Dubany schválili smlouvu o spolupráci, díky které se dražkovická mateřská škola rozroste o novou přístavbu. Mateřinka tak bude schopna pojmout o 25 dětí víc, což pomůže dvěma zmíněným obcím.Z rozhodnutí všech tří zastupitelstev mám velkou radost, jdeme cestou spolupráce. Přístavba naší mateřské školy o jednu plnohodnotnou třídu v Dražkovicích, kterou by město s ohledem na umístění školky na kraji města nepotřebovalo pro naše rodiče, umožní vytvoření prvního společného spádového obvodu v předškolním vzdělávání na území města a bude prospěšná pro všechny tři obce. Je to jednoznačně ekonomicky i časově nejvýhodnější a nejrychlejší varianta, a to jak z pohledu investičních, tak provozních nákladů,“ vysvětlil náměstek primátora pro školství Jakub Rychtecký s tím, že vedle toho má město pro pardubické rodiče již zažádáno o stavební povolení u přístavby mateřské školy v ulici Teplého, a to o sto míst.Smlouva o spolupráci o navýšení kapacity MŠ Dražkovice, jejímž zřizovatelem je statutární město Pardubice, o jednu třídu upravuje jak financování přístavby, která bude navazovat na současnou budovu, ale i budoucí provoz třídy školky. „Pokud bychom se měli pouštět do výstavby nové mateřské školky samostatně, bavili bychom se o mnohem vyšší investiční částce, například by se musela budovat nová kuchyň a podobně. Ve smlouvě máme navíc garance minimálně deseti let provozu třídy pro naše občany s možnou opcí. Chtěla bych poděkovat městu Pardubice za vstřícný přístup,“ informovala po schválení v zastupitelstvu obce Dubany starostka Iva Kučerová.

 

 

Tato přístavba bude obsahovat novou třídu, kuchyňku, šatnu pro děti a personál a také sociální zařízení. Zároveň se vybuduje nové požární schodiště a také nové hřiště pro děti, protože na místě toho starého vyroste přístavba. „Větší část stavby – jejíž předpokládaná cena podle návrhu stavby činí 5 500 000 Kč bez DPH – cca 80 procent zafinancují obce Dubany a Staré Jesenčany, zbytek město Pardubice. Obce Dubany a Staré Jesenčany pak budou hradit výdaje, které se pojí s provozem MŠ Dražkovice pro 25 dětí, a to i v případě, že se tato kapacita nenaplní a rozsah bude menší, stejně jako je tomu ze stany města v případě tříd pro pardubické děti,“ objasnil Rychtecký. Stejným poměrem je zajištěno i financování všech stupňů projektové dokumentace potřebných pro zahájení výstavby.Chtěli jsme garanci kvalitního předškolního vzdělávání pro naše děti, proto jsme spojili síly s obcí Dubany a Pardubicemi. Těžko bychom při naší velikosti z vlastních prostředků zvládli postavit a provozovat školku samostatně. Dražkovická školka je hezká a pro naše rodiče, kteří dojíždějí za prací do Pardubic, svou polohou a vzdáleností od Starých Jesenčan i výhodně umístěna. Podle smlouvy budeme přizváni i ke všem výběrovým řízením, přejeme si, aby nová třída stála co nejdříve,“ doplnil starosta Starých Jesenčan Jiří Koutský s tím, že podle zákona má každá obec bez ohledu na velikost povinnost zajistit povinnou předškolní docházku pro své občany. A právě uzavření dohody o společném spádovém obvodě je jednou z cest, které zákon nabízí.Společnou ambicí Pardubic, Starých Jesenčan a Duban je, aby nová přístavba mohla dětem sloužit od školního roku 2024/25, nejpozději však od školního roku 2025/26. „V červnové změně rozpočtu jsme pokryli peníze na projekční práce, po schválení smluv v zastupitelstvech tak již nic nebrání k zahájení výběru dodavatele na všechny stupně projektové dokumentace,“ uzavřel Rychtecký. (kvl) Ilustrační foto: MŠ Dražkovice

Mohlo by vás zajímat:

Koupaliště bude mít nového provozovatele

Koupaliště bude mít nového provozovatele

Na změně v areálu v Cihelně se shodli městští radní

Rekonstrukce Grandu v plném proudu

Rekonstrukce Grandu v plném proudu

Stavební firma MARHOLD finišuje na výstavbě sousedního parkovacího domu

Město podpoří podnikatele

Město podpoří podnikatele

Nezvýší nájemné za nebytové prostory a pozemky

Mít oči k vidění

Mít oči k vidění

Město zajišťuje unikátní prevenci zrakových vad ve školkách

Občané, vyberte si lokalitu

Občané, vyberte si lokalitu

Radnice se opět zapojí do akce Ukliďme Česko

Kdy se začne na Hůrkách?

Kdy se začne na Hůrkách?

Na pozemku vhodném k výstavbě bytů se stále nic neděje