Propojit kulturu a školy

Město Pardubice - 12. 07. 2023
Propojit kulturu a školy

PARDUBICE - V krajské metropoli vzniká projekt Regionální koordinace kreativního učení pro město, který si klade za cíl rozvíjet kreativní vzdělávání prostřednictvím spolupráce umělců, kreativců, kulturních institucí a škol a zvyšovat tak jejich kompetence. Jen na úvodní setkání dorazilo na 30 aktérů z různých odvětví kulturní a vzdělávací sféry. Odbor školství, kultury a sportu navíc s tímto projektem zažádal o dotaci 1,4 miliónu korun z Národního plánu obnovy.Jedná se o velký projekt, do kterého chceme zapojit co nejvíce osobností a institucí z kulturní a školské oblasti,“ představila základní vizi náměstkyně primátora pro kulturu Jiřina Klčová s tím, že cílem projektu je rozvíjet kreativní vzdělávání prostřednictvím spolupráce umělců, kreativců, kulturně-vzdělávacích institucí a škol. Zároveň informovala, že město už najalo koordinátorku pro kreativní učení, kterou je Jolana Lažová. Ta má s podobnými projekty zkušenost, neboť spolupracovala se Společností pro kreativitu ve vzdělávání na řadě projektů v Olomouckém kraji a v Praze.V Pardubicích by měl mít projekt dvě části. Ta první – s názvem pilotní program kreativního vzdělávání – by zahrnovala dvě pardubické školy a celkem čtyři třídy z obou stupňů. V této části projektu se počítá s modelem takzvaného Kreativního partnerství a spoluprací s výše zmíněnou Společností pro kreativu ve vzdělávání (SPKV). Program by fungoval na bázi spolupráce učitele, umělce a konzultanta, přičemž SPKV by zaštítila metodická proškolení všech aktérů. Díky tomuto programu by se děti učily skrz umění, neboť by v rámci vybraného předmětu některé z témat ztvárnily umělecky.Druhá část projektu se zaměří na propojení kulturních institucí mezi sebou a na jejich propojení se školami, a to formou workshopů, vzájemné inspirace a motivace. Zahrnovat bude pravidelná setkávání edukátorů/kreativců, a to za účelem sdílení zkušeností, řešení problematických oblastí anebo také pro generování nových nápadů. Součástí budou i vzájemné návštěvy, během kterých dojde k prezentaci prostorů nebo edukačních programů. Do této druhé části rovněž spadá série šesti odborných seminářů a inovativních workshopů s předními odborníky a profesionály z různých uměleckých a tvůrčích oblastí. Účast už teď přislíbily osobnosti jako Ilona Mach, lektorka pro divadlo, nebo Radek Horáček, který zprostředkovává umění pro co nejširší veřejnost.I přes to, že radnice ještě nemá informace o tom, zda dotaci na tento projekt získá, proběhlo krátce před prázdninami setkání v prostorách pardubického zámku s více než 30 zástupci z oblasti pardubické (ale i mimopardubické) kultury a vzdělávání. „Jsem ráda, že se nám podařilo oslovit tak široké spektrum osobností a institucí. Věřím totiž, že bychom se neměli škatulkovat na my, vy, oni a tak dále, ale naopak bychom měli hledat cestu, jak se spojovat. Protože jako jeden velký tým toho dosáhneme daleko více než jako jednotlivci,“ vyjmenovala pozitiva spolupráce desítek umělců a institucí vedoucí odboru školství, kultury a sportu Ivana Liedermanová.O tom, zda město dotaci z Národního fondu obnovy získá, bude jasno na konci července. Radnice je však připravena i na verzi bez dotační podpory. V takovém případě by projekt upustil od pilotního programu kreativního vzdělávání ve školách a zaměřil by se na spolupráci kulturních institucí, mapování jejich potřeb a provázání se školami. (kvl) Foto: MmP

Mohlo by vás zajímat:

Koupaliště bude mít nového provozovatele

Koupaliště bude mít nového provozovatele

Na změně v areálu v Cihelně se shodli městští radní

Rekonstrukce Grandu v plném proudu

Rekonstrukce Grandu v plném proudu

Stavební firma MARHOLD finišuje na výstavbě sousedního parkovacího domu

Město podpoří podnikatele

Město podpoří podnikatele

Nezvýší nájemné za nebytové prostory a pozemky

Mít oči k vidění

Mít oči k vidění

Město zajišťuje unikátní prevenci zrakových vad ve školkách

Občané, vyberte si lokalitu

Občané, vyberte si lokalitu

Radnice se opět zapojí do akce Ukliďme Česko

Kdy se začne na Hůrkách?

Kdy se začne na Hůrkách?

Na pozemku vhodném k výstavbě bytů se stále nic neděje