Mlýny hlásí: Otevřeno

Město Pardubice - 29. 09. 2023
Mlýny hlásí: Otevřeno

PARDUBICE – Velké otevření Automatických mlýnů je tady. Veřejnosti zpřístupněný areál zahajuje tento víkend svou činnost. Při rekonstrukci a výstavbě jeho nových částí zafungovalo spojení kraje, města a soukromého sektoru.

 

Automatické mlýny zahajují novou etapu svého fungování otevřením celkem pěti institucí. Pod hlavičkou Nadace Automatické mlýny manželů Smetanových byly vybudovány veřejné prostory vstupního parku, vnitřního náměstí (piazzetty) a multifunkční objekt sila, kde návštěvníci najdou i pobočku Turistického informačního centra Pardubice.

 

Bývalá hlavní mlýnská budova je nově sídlem krajské sbírkotvorné Gočárovy galerie, která dříve nesla název Východočeská galerie v Pardubicích. V severní části areálu rekonstrukcí objektu bývalého skladu balené mouky vznikla moderní budova inovativního vzdělávacího centra s názvem Sféra a pardubická městská galerie současného umění GAMPA.

 

Obnova Automatických mlýnů je mimořádnou ukázkou spolupráce soukromého, veřejného a neziskového sektoru. Automatické mlýny jsou nově kulturním a společenským středobodem východních Čech. A to jediné bylo od začátku naším cílem, aby mlýny ožily, byl v nich celodenní provoz, a proměnily se tak v pulzující městskou čtvrť, kam může přijít každý,” říká Lukáš Smetana, architekt a majitel Automatických mlýnů.

 

Poprvé v historii se veřejnosti otevře Gočárovo obilné silo. Zatímco v přízemí objektu je pobočka turistického informačního centra, v horním patře vznikl multifunkční sál s terasou. „Nejvyšší patro sila nabízí impozantní výhledy na Pardubice a okolí, a to včetně zámku, historického centra, Kunětické hory a za dobrých podmínek je vidět i Sněžka,” popisuje Smetana a dodává: „Kdo chce ale raději zůstat nohama na zemi, může se podívat do dvanácti obilných betonových násypek, kde se budou konat kulturní a společenské akce, konference a výstavy.”

 

Významnou roli v přestavbě Automatických mlýnů sehrálo město Pardubice. To v areálu vlastní objekt, který vznikl rekonstrukcí objektu bývalého skladu balené mouky. V jeho spodní části sídlí GAMPA (Galerie města Pardubic) a nad ní se nachází polytechnické vzdělávací centrum Sféra, které nabízí netradiční formy vzdělání a propojuje vědu, moderní technologie a tradici regionálních řemesel. „Stavební práce spojené s výstavbou Sféry a Galerie města Pardubic město vyšly zhruba na 300 milionů korun s tím, že přibližně 170 milionů korun pokryla dotace EU, kterou radnice čerpá v rámci ITI Hradecko-pardubické aglomerace. Jsem opravdu rád, že jsme byli úspěšní se žádostí jak na stavební část, tak i na část týkající se špičkového vybavení Sféry,” informuje o nákladech a podpoře EU primátor Pardubic Jan Nadrchal a dodává: „Jsme pyšní na to, že v Pardubicích bude skutečně unikát, který má potenciál stát se magnetem pro turisty z celé republiky, i proto jsme rádi, že zde bude nově působit i městem provozované turistické informační centrum.“

 

Pro přestavbu bývalého skladu mouky na polytechnické vzdělávací centrum Sféra jsme se rozhodli, protože má genius loci. Sféra není jednorázovým zábavním parkem, ale unikátním prostorem pro prožitkové vzdělávání a inovace pro všechny generace, kde máme ve čtyřech učebnách, čtyřech dílnách a dvou sálech špičkové výukové vybavení za 89 milionů korun, na které jsme podali žádost o dotační podporu ve výši 68,4 milionů korun. Ale co je snad ještě podstatnější, ve spolupráci s krajskou hospodářskou komorou, firmami, univerzitami a panem ředitelem Koppitzem budujeme tým lidí, lektorů a odborníků z praxe. Je to investice do budoucnosti našeho města a regionu,” objasňuje náměstek primátora pro rozpočet a školství Jakub Rychtecký, zodpovědný za projekty Sféra – Centrální polytechnické dílny a GAMPA, který přišel s myšlenkou přesunutí Galerie města Pardubic pracující s moderním uměním, do nové městské budovy. „GAMPA získala k dispozici úžasné prostory s rezidenčními ateliéry, nabízí se zde také unikátní propojení vědy a umění. Věřím, že velmi oblíbené se stane také venkovní schodiště, které nabízí kapacitu až 250 míst s možností promítání na našem objektu. Tvrdím, že čím jsou Dolní Vítkovice pro Ostravu, budou Automatické mlýny pro Pardubice,“ říká náměstek Rychtecký.

 

Samotná přestavba nejcennější budovy areálu, bývalé hlavní mlýnské budovy, na budoucí Gočárovu galerii začala v květnu 2020. „Rozhodně byla pro nás výzva pomoci revitalizovat brownfield uprostřed krajského města,“ uvádí hejtman Martin Netolický. „Gočárova galerie je naší největší investicí do kultury v historii kraje. Hodnota celkových výdajů v rámci evropského projektu činila 408 milionů korun, z toho 127,7 milionu získal kraj z evropských zdrojů. Pardubický kraj přispěl ze svého rozpočtu 273 milionů korun,” konstatuje hejtman.

 

Věřím, že po století mouky započne ve mlýnech také stejně úspěšné století umění a kultury. Naše krajská galerie zde k 70. výročí svého vzniku zahájila novou etapu činnosti. Ta je nyní spojena se jménem architekta Josefa Gočára, a to i s podporou potomků jeho rodiny. Na jméno tvůrce původní podoby mlýnů odkazuje i název kavárny v přízemí – Café Gočár,“ říká náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek.

 

Celý projekt přeměny Automatických mlýnů na moderní kulturně-společenskou městskou čtvrť byl možný díky spolupráci několika architektonických studií. Jedním z klíčových architektů projektu je Zdeněk Balík se svým studiem Zette, který manželům Smetanovým doporučil, aby průmyslový objekt koupili a nastavil i principy spolupráce s městem a krajem. Spolu s dalšími architektonickými ateliéry, jako jsou Šépka architekti (Sféra, GAMPA a veřejná prostranství), Transat architekti (Gočárova galerie) a Prokš Přikryl architekti (Silo), dokončil první etapu přestavby.

 

Druhá etapa přestavby Druhá etapa přestavby Automatických mlýnů odstartuje začátkem příštího roku a zahrnuje výstavbu bytových a komerčních objektů, které mají být dokončeny přibližně v roce 2026. Tato druhá fáze projektu má za cíl uzavřít areál z východní strany a vytvořit plnohodnotnou městskou čtvrť s občanskou vybaveností. (zr) Foto: PAVEL KURKA (Na snímku jeden z nejatraktivnějších objektů v pátek otevřené Sféry – takzvaná Věda na kouli (Science on Sphere)

Mohlo by vás zajímat:

Dukla Sportovní: další krok

Dukla Sportovní: další krok

Rekonstrukce basketbalové haly je na spadnutí

Oživí veřejný prostor

Oživí veřejný prostor

Cestu na zámek bude nově zdobit nadživotní socha koně

Kdo nesehnal lístky, může na Pernštýňák

Kdo nesehnal lístky, může na Pernštýňák

Budovu radnice ozdobí na podporu Dynama šály

Na místě bývalé Telegrafie a Tesly

Na místě bývalé Telegrafie a Tesly

Univerzita Pardubice letos začne stavět budovu pro Fakultu zdravotnických studií

Sázka je sázka

Sázka je sázka

Hradecká primátorka oblékla pardubický dres

Radnici navštívili studenti z Tchaj-wanu

Radnici navštívili studenti z Tchaj-wanu

Program výměnného pobytu je velmi pestrý