S minimálními náklady

Město Pardubice - 07. 11. 2023
S minimálními náklady

PARDUBICE - Nová jídelna, více tříd, komfortnější zázemí pro žáky i pedagogy či upravený venkovní prostor. To vše s sebou přinese plánovaná přístavba ZŠ a úpravy MŠ Čtyřlístek v Pardubičkách. Studii, jež bude veškeré tyto úpravy řešit, pro město připraví Eduard Sojka architektonický ateliér s.r.o., který vyhrál ve výběrovém řízení s nabídkovou cenou téměř 230 tisíc včetně DPH.

 

Architekti budou mít nyní za úkol během 20 týdnů navrhnout stavební úpravy stávajících budov ZŠ a MŠ v Pardubičkách tak, aby došlo nejen k navýšení kapacity objektů. „Studie bude řešit vlastně dvě navýšení kapacit v rámci jednoho projektu. Součástí návrhu bude vznik nové třídy a zkapacitnění školní kuchyně mateřské školy Čtyřlístek, která v současné době funguje také jako výdejní místo pro děti z přilehlé základní školy, a navýšení kapacity základní školy Kyjevská včetně přístavby nové výdejny obědů. Tyto úpravy nám přitom umožní za minimální náklady co nejefektivněji upravit školní objekty tak, aby mohly sloužit vyššímu počtu dětí, kterých zde podle našich dat, a i vzhledem k nově vybudované čtvrti Nová Tesla, přibývá,“ informuje náměstek primátora Jakub Rychtecký s tím, že rozšíření kapacity ZŠ a MŠ Pardubičky je v souladu se Strategií školství Pardubic 2030.

 

Kapacita vývařovny MŠ Čtyřlístek by měla být navýšena minimálně o 70 až 90 míst a stávající výdejna jídel, kterou nyní využívají žáci základní školy, bude upravena na novou třídu pro 25 školkových dětí. Objekt základní školy se díky přístavbě pro změnu rozroste o několik tříd. „Základní škola bude rozšířena o 2 nové kmenové učebny pro 30 dětí a 1 oddělení školní družiny taktéž pro 30 žáků, čímž umožníme škole navýšit celkovou kapacitu družiny z 80 na 110 dětí.

 

Součástí návrhu bude také vybudování sborovny pro 15 pedagogů, rozšíření zázemí pro personál i žáky včetně úpravy šaten a toalet a již zmíněná výstavba nové školní jídelny s kapacitou 180 dětí. Upraveno bude i okolí základní školy, jelikož součástí přístavby bude vybudování hřiště, respektive sportovního kurtu a dopadových ploch ke stávajícím herním prvkům, úprava zahrady a venkovních prostor a vybudování 8 parkovacích míst přímo v areálu školy,“ dodává náměstek Rychtecký. Radnice navíc jako součást zadání požaduje prověřit možnost umístění nové tělocvičny v areálu ZŠ pro případnou budoucí investici. (iko) Foto: pardubickeskolstvi.cz

 

Mohlo by vás zajímat:

Pardubice ocenily významné občany

Pardubice ocenily významné občany

Medaile převzalo devět osobností z různých odvětví společenského života

Premiér otevřel zastávku a lávku

Premiér otevřel zastávku a lávku

Na mohutných investicích Správy železnic se podílelo i Město Pardubice

Památník Zámeček zve na pietní akt

Památník Zámeček zve na pietní akt

Připomenuto bude 82. výročí heydrichiády na Pardubicku

Automatické mlýny zdobí Loďka

Automatické mlýny zdobí Loďka

Interaktivní dílo Davida Černého podpoří děti s hendikepem

Špičková úroveň musí být zachována

Špičková úroveň musí být zachována

Východní tribuna pardubického plochodrážního stadionu ve Svítkově projde rekonstrukcí

Trnová přinese změny v MHD

Trnová přinese změny v MHD

Zajištění přepravy je pro dopravní podnik velkou výzvou, pomohli i kolegové z Hradce Králové