Rozvojový fond: Nelze přihlížet pomluvám

Město Pardubice - 29. 11. 2023
Rozvojový fond: Nelze přihlížet pomluvám

PARDUBICE – Vedoucí odboru Kancelář primátora Magistrátu města Radim Jelínek obeslal ve středu v podvečer média s následujícím prohlášením. Text zveřejňujeme v plném znění:

 

Město Pardubice a jeho společnosti se chtějí připojit v právním postavení poškozeného  k aktuálně probíhajícímu trestnímu řízení souvisejícímu se zadáváním veřejných zakázek města, případně městem vlastněných společností:

 

Zastupitelstvo města Pardubic na svém pondělní jednání uložilo Radě města Pardubic zajistit neprodleně připojení se Statutárního města Pardubice a obchodních společností, v nichž je město jediným společníkem, v právním postavení poškozeného k aktuálně probíhajícímu trestnímu řízení souvisejícímu se zadáváním veřejných zakázek města, případně městem vlastněných společností. Rada města má také zajistit aktivní uplatňování práv poškozeného v předmětném trestním řízení, zejména řádně vyčíslit a uplatnit v rámci trestního řízení náhradu případné majetkové škody i nemajetkové újmy způsobené městu a obchodním společnostem, v nichž je město jediným společníkem.

 

Město a obchodní korporace vlastněné městem by tak mohly pravidelně nahlížet do trestního spisu a případně (dle zásad mlčenlivosti) poskytovat informace zastupitelům, respektive orgánům daných společností. Další postup města a jeho společností bude záviset na průběhu a výsledku vyšetřování policií zmíněných záležitostí,“ uvedl primátor Jan Nadrchal. „V rámci kompetencí město, respektive rada a zastupitelstvo přijaly usnesení, která by měla zamezit případným dalším přečinům, pokud je vyšetřování potvrdí,“ dodal primátor. Podle něj nejde o systémové pochybení, ale v případě potvrzení podezření se jedná o osobní selhání lidí, kteří zneužili příležitosti. 

 

Společnost Rozvojový fond Pardubice a.s. se zásadně distancuje od některých vyjádření, že její management, případně jeho zaměstnanci, protiprávně jednali. Rozvojový fond Pardubice a.s. je v kauze „Parkovací dům“ v roli poškozeného. „V současné době zvažujeme právní kroky, nelze nečinně přihlížet sděleným pomluvám, které společnost poškozují,“ uvedl nový člen představenstva Jan Kratochvíl, který byl pověřen řízením společnosti. Některé informace považuje za lživé a nepravdivé: „Celá tato kauza je nešťastná a věříme, že se brzy vysvětlí,“ dodal Kratochvíl. (zr) Vizualizace: MmP (Na obrázku podoba budoucího parkovacího domu na Sukově třídě)

 

Mohlo by vás zajímat:

Koupaliště bude mít nového provozovatele

Koupaliště bude mít nového provozovatele

Na změně v areálu v Cihelně se shodli městští radní

Rekonstrukce Grandu v plném proudu

Rekonstrukce Grandu v plném proudu

Stavební firma MARHOLD finišuje na výstavbě sousedního parkovacího domu

Město podpoří podnikatele

Město podpoří podnikatele

Nezvýší nájemné za nebytové prostory a pozemky

Mít oči k vidění

Mít oči k vidění

Město zajišťuje unikátní prevenci zrakových vad ve školkách

Občané, vyberte si lokalitu

Občané, vyberte si lokalitu

Radnice se opět zapojí do akce Ukliďme Česko

Kdy se začne na Hůrkách?

Kdy se začne na Hůrkách?

Na pozemku vhodném k výstavbě bytů se stále nic neděje