Varianta C zvítězila

Město Pardubice - 01. 12. 2023
Varianta C zvítězila

PARDUBICE - Zastupitelé během svého pondělního jednání podpořili investiční záměr týkající se mostu kapitána Bartoše. Ze tří variant se tak rozhodlo o jeho konečné podobě a současně se schválila realizace mostního provizoria společně se stavbou nového mostu.

 

„Autorizovaný inženýr Jan Bursa nám předložil tři varianty, nechal jsem je prověřit renomovanými architekty. Ti se vyjádřili kladně k variantě C, tu poté podpořila také komise pro dopravu. S možnými variantami vzhledu mostu se zastupitelé hlouběji seznámili již na říjnovém semináři,“ uvedl primátor města Jan Nadrchal a ocenil, že zastupitelé tento záměr podpořili.

 

Oproti původnímu návrhu bude nový most širší. „Přihlédli jsme ke stanovisku komise pro dopravu. Na východní straně mostu bude nově stavebně oddělený obousměrný pás pro cyklisty šířky nejméně tři metry a chodník šířky nejméně tři metry, na západní straně vznikne chodník šířky nejméně tři metry. Uvědomujeme si, že stavíme most pro příští generace, proto chceme, aby byl kvalitní a kapacitní pro další rozvoj lokality,“ navázal náměstek primátora Jan Hrabal, jenž má v gesci také dopravu. Délka mostu bude necelých 107 metrů.

 

Předpokládané náklady na stavbu jsou dle návrhu stavby 320 milionů korun s DPH. „Preferujeme metodu design and build, která má tu výhodu, že můžeme jasněji předvídat cenu i lhůtu pro dokončení celého projektu,“ doplnil Hrabal.

 

V lednu 2024 by mělo dojít k dokončení přípravy zadávací dokumentace, v únoru by pak došlo k zahájení zadávacího řízení a v červnu by se uzavřela smlouva o díle s dodavatelem. V období od července 2024 až do května 2025 by měla probíhat projekční činnost a od května 2025 až do dubna 2027 by mělo dojít k samotné realizaci stavby nového mostu.

 

„Požádali jsme o nezávaznou konzultaci generálního ředitele Státního fondu dopravní infrastruktury, abychom si ověřili, že námi zvolené postupy jsou v souladu s dotačními podmínkami SFDI. Chceme tak minimalizovat riziko zamítnutí žádosti o dotaci,“ informoval primátor Nadrchal.

 

O nevyhovujícím stavu mostu kapitána Bartoše se radnice dozvěděla v únoru tohoto roku z výsledků dynamické zkoušky. Na jejím základě došlo k okamžitému omezení provozu na mostě, který spojuje oblast hlavního nádraží a městské části Polabiny. V současné chvíli je zde provoz řízen světelnou signalizací. Klasická MHD nemá na most přístup a jezdí náhradními trasami. (kvl) Vizualizace: MmP

 

Mohlo by vás zajímat:

Koupaliště bude mít nového provozovatele

Koupaliště bude mít nového provozovatele

Na změně v areálu v Cihelně se shodli městští radní

Rekonstrukce Grandu v plném proudu

Rekonstrukce Grandu v plném proudu

Stavební firma MARHOLD finišuje na výstavbě sousedního parkovacího domu

Město podpoří podnikatele

Město podpoří podnikatele

Nezvýší nájemné za nebytové prostory a pozemky

Mít oči k vidění

Mít oči k vidění

Město zajišťuje unikátní prevenci zrakových vad ve školkách

Občané, vyberte si lokalitu

Občané, vyberte si lokalitu

Radnice se opět zapojí do akce Ukliďme Česko

Kdy se začne na Hůrkách?

Kdy se začne na Hůrkách?

Na pozemku vhodném k výstavbě bytů se stále nic neděje