Akvizice pokračují

Kultura - 27. 02. 2024
Akvizice pokračují

PARDUBICE - Gočárova galerie (GG) je jedinou krajskou sbírkotvornou institucí na poli výtvarného umění. Své sbírky se snaží každoročně doplňovat. Cílem je vytvořit ucelenou kolekci, která by s důrazem na vybrané autorské soubory a s přihlédnutím k umělecké tradici východních Čech reflektovala vývoj českého výtvarného umění. Radní Pardubického kraje vzali tento týden na vědomí zprávu o akviziční činnosti Gočárovy galerie za minulý rok.

 

„Před sedmi lety se nám podařilo nastavit praxi jednomilionové dotace kraje na nákup nových děl a galerie se díky tomuto základu může například účastnit dotačních řízení na Ministerstvu kultury České republiky. Jedinou výjimkou byl rok 2022, kdy dotace vypsané nebyly, nebo byly kráceny. Když to sečteme za uplynulých sedm let, kraj investoval 6,3 milionu a s dalšími dotacemi a dary získala Gočárova galerie 452 uměleckých děl v celkové hodnotě skoro 20 milionů korun,“ uvedl náměstek hejtmana pro kulturu Roman Línek.

 

Loňské nákupy za 2,2 milionu korun okomentovala ředitelka Gočárovy galerie Klára Zářecká: „K nejvýznamnějším akvizicím uplynulého roku se řadí plastiky Markéty Korečkové (Osobní veraikon – denní make up) a Jána Macka (Beránek – autoportrét, forma pro studenou kuchyni) z výstavy připravené GG v roce 2022 v Domě U Jonáše. Přímo pro zrekonstruovanou budovu Automatických mlýnů, kterou v roce 2023 GG slavnostně otevřela, bylo vytvořeno multimediální dílo (Šepot z Velké mušle) přední současné autorky Markéty Magidové. Výrazný prvek nové stálé expozice GG Transmise v Automatických mlýnech tvoří metaforické plátno Pavly Malinové (Čas pro sebe). Cennou akvizici z hlediska celorepublikového významu představuje nákup souboru tří děl Magdaleny Jetelové (jedné fotografie a dvou prací na papíře s názvy Červený kouř a Modrý kouř) a dvou litografií Václava Ciglera. Z výstav připravených GG byl rovněž získán konvolut osmi grafik Bořivoje Borovského a dvě spolu těsně spjaté krajinomalby současných autorů Matěje a Jakuba Lipavských. O komponované video Zbyňka Baladrána byla rozšířena nově budovaná kolekce tzv. nových médií. GG neopominula ani akvizice předních regionálních autorů. Zakoupila čtyři barevné linoryty pardubického rodáka Ivo Křena a obraz Zbyška Siona (Ošálené srdce Artura Rimbauda).“

(zun)  Foto: Pk (Na snímku dílo Pavly Malinové Čas pro sebe, 2022, olej, plátno)

Mohlo by vás zajímat:

Kouzelný klarinet

Kouzelný klarinet

Dubnové abonentní koncerty Komorní filharmonie

Pořád jsem to já

Pořád jsem to já

Dojemná hra poprvé na prknech Východočeského divadla

Jeden svět je opět tady

Jeden svět je opět tady

Festival v Divadle 29 vstupuje do světa fikčních filmů a virtuální reality

Exkluzivně s Jankem Ledeckým

Exkluzivně s Jankem Ledeckým

Pirate Swing Band si opět troufne spojit nespojitelné

Festival je připraven

Festival je připraven

Pardubické hudební jaro zahájí příští úterý Gabriela Beňačková

V úterý zazní Stabat Mater

V úterý zazní Stabat Mater

K nastudování duchovního díla spojily síly Komorní filharmonie a Konzervatoř Pardubice