Nezodpovědnost, ale i lenost

Město Pardubice - 20. 03. 2024
Nezodpovědnost, ale i lenost

PARDUBICE - Jednotlivé městské obvody upozorňují na stále narůstající problém s nepatřičným odhazováním velkého odpadu v oblasti veřejných popelnic. Místo toho, aby občané využívali dostupné sběrné dvory pro likvidaci velkých předmětů, dochází k častému odhazování nábytku, koberců a dalšího velkého odpadu přímo k popelnicím.

 

„Nesprávné třídění a hromadění odpadu podél popelnic je problém, který jako město samozřejmě registrujeme. Dlouhodobě se aktivně snažíme třídění odpadu co nejvíce usnadňovat doplňováním dalších kontejnerů do již existujících kontejnerových stání nebo vyhledáváním vhodných míst k založení zcela nových kontejnerových stání v lokalitách, kde chybí nebo jsou nedostatečné. Nebo teď například ve Svítkově a v Popkovicích spouštíme pilotní projekt door to door, nicméně v případě velkých kusů nábytku a oblečení platí, že patří na sběrný dvůr a těch máme v Pardubicích hned devět,“ informovala o problému náměstkyně primátora zodpovědná za životní prostředí Jiřina Klčová.

 

Tento nevhodný způsob likvidace odpadu představuje vážný problém nejen z hlediska estetiky a veřejného pořádku, ale i z hlediska životního prostředí a bezpečnosti. Velké předměty odložené kolem popelnic nejen že znehodnocují vzhled města, ale mohou také přitahovat nežádoucí zvěř, vytvářet potenciální ohniska kontaminace a způsobovat překážky pro chodce a vozidla. „Nepořádek kolem kontejnerů na komunální odpad se bohužel týká naprosté většiny stanovišť po celém městě. Část občanů si možná dosud mylně myslí, že tato místa slouží i k odkládání velkoobjemového odpadu jako je nábytek, koberce, pneumatiky, lednice či pračky. U některých je to ale obyčejná lenost a neochota odvézt tento odpad do separačních dvorů, kde ho občané Pardubic mohou odložit zcela zdarma. Přimlouval bych se za to, aby jednotlivé separační dvory byly otevřeny více dnů v týdnu a provozní doba se ve všední dny prodloužila až do 18. hodiny,“ okomentoval problematiku nevhodného odhazování odpadu starosta městského obvodu Pardubice II Radek Hejný a doplnil, že boj proti černým skládkám u kontejnerových ohrádek není jednoduchý a řešením by byla instalace kamer městské policie. Reálně však tyto kamery dokážou instalovat pouze u zlomku kontejnerových stání a pokud pachatel nepřiveze odpad autem, je těžké ho identifikovat.

 

Separační dvory jsou k dispozici pro občany Pardubic a okolních obcí pro likvidaci velkého odpadu, nebezpečných látek, elektrozařízení a dalších materiálů, které nelze zahrnout do běžného komunálního odpadu. „Ve městě provozujeme celkem devět separačních dvorů: Svítkov, Dražkovice, Hůrka, Nemošice, Pardubičky, Rosice nad Labem, Ohrazenice, Na Staré poště a v Polabinách v Lonkově ulici. Od pondělí do soboty je každý den otevřeno hned několik z nich. Provozní doba jednotlivých dvorů je uvedena na našich webových stránkách. Na separačních dvorech je možné odkládat všechny druhy odpadu jako papír, sklo, plasty včetně tetrapakových obalů, kovy, stavební suť, velkoobjemový odpad, vyřazenou elektroniku, pneumatiky (mimo Polabin a Pardubiček), jedlé oleje a tuky, zeleň a větve (v Polabinách je z kapacitních důvodů možné odložit pouze bioodpad v malém množství) a nebezpečné odpady (opět mimo Polabin). Eternit, lepenku, škváru, Ytong a porobeton přijímáme pouze na středisku pro nakládání s odpady v Dražkovicích,“ popsala fungování sběrných dvorů ředitelka Služby města Pardubic Klára Sýkorová.

 

Dalším velkým problémem v Pardubicích je třídění odpadu. Ačkoli patříme mezi města s velkým množstvím vytříděného odpadu, tak stále navzdory existenci barevně kategorizovaných popelnic dochází k nedodržování tohoto systému, což vede k narušení procesu třídění odpadu a ztěžuje recyklaci a správnou likvidaci odpadu. Pro připomenutí jsou popelnice kategorizovány následovně:

  • modrá nádoba: určena pro papír a karton
  • zelená případně bílá nádoba: slouží k třídění skla
  • žlutá nádoba: vyhrazena pro plastové obaly, tetrapak a kovové obaly
  • černá nádoba: určena pro směsný komunální odpad
  • červená nádoba: pro odkládání jedlých olejů a tuků
  • hnědá nádoba: vyhrazena pro bioodpad, tyto nádoby jsou zamčené. Klíče zájemci obdrží na městském obvodu nebo ve Službách města Pardubic.

 

„Touto cestou bych chtěla poděkovat všem, kteří odpovědně třídí odpad a mnohdy i uklízí své okolí, a zároveň apelovat na všechny spoluobčany, aby dodržovali správné postupy nakládání s odpadem a využívali sběrné dvory, které jsou k dispozici pro bezplatnou likvidaci velkých předmětů,“ uzavřela náměstkyně Klčová s tím, že proces likvidace na sběrných dvorech je nejen ekologický, ale také efektivní a bezpečný. (ido) Ilustrační foto: MmP

 

Mohlo by vás zajímat:

Pardubice nabité moderní energií

Pardubice nabité moderní energií

Unikátní setkání představí domácí fotovoltaiku, život s elektromobilem a nastíní, proč přichází jaro dříve

Automatické mlýny poprvé

Automatické mlýny poprvé

Zámek Pardubice hostí v pátek zahájení Festivalu muzejních nocí

Vedení města debatovalo s poslanci

Vedení města debatovalo s poslanci

Mezi tématy nechyběla spalovna nebezpečných odpadů nebo areál bývalých kasáren

Pocta JUDr. Josefu Štolbovi

Pocta JUDr. Josefu Štolbovi

Pardubičtí turisté odhalili významnému občanovi desku na domě, kde žil

Pozor na spádové obvody

Pozor na spádové obvody

Pardubické mateřské školy otevírají dveře pro zápisy již za týden

Hasiči mají novou stříkačku

Hasiči mají novou stříkačku

Její nákup financovalo město Pardubice