Na místě bývalé Telegrafie a Tesly

Město Pardubice - 13. 04. 2024
Na místě bývalé Telegrafie a Tesly

PARDUBICE - Na místě bývalé Telegrafie vzniknou do dvou let nové prostory pro Fakultu zdravotnických studií Univerzity Pardubice. Zázemí pro více než 1 200 studentů a zaměstnanců mají po stavebně-technickém průzkumu nyní v rukou architekti. Při stavbě by totiž vysoká škola chtěla do budovy fakulty co nejvíce obtisknout historii místa vzniku legendárních značek Telegrafie a Tesly, na které jsou pamětníci právem hrdí.Naším záměrem je vytvořit pro Fakultu zdravotnických studií prostory, kde se může dále rozvíjet. Kolegové na naší fakultě připravují pro praxi studenty ve zdravotnických oborech, které jsou velmi žádané a potřebné. Zároveň si ale uvědomujeme, jak důležité je zachovat pro Pardubice historickou vzpomínku,“ uvedl rektor Univerzity Pardubice Libor Čapek.První úvahy o využití budovy bývalé Telegrafie pro Univerzitu Pardubice vznikly v roce 2018, kdy začala plánovat výstavbu v tomto území developerská firma. Ta měla v úmyslu revitalizovat celý bývalý areál Tesly Pardubice. Po mnoha jednáních a za podpory Statutárního města Pardubice a Pardubického kraje se v rámci ostatních sanačních prací odbouraly později dostavované částí budovy Telegrafie. Poté Univerzita Pardubice v prosinci 2021 tuto budovu koupila.Nové zázemí nám mimo jiné umožní zvýšit počet studentů v různých studijních programech z 1 000 na 1 200 vysokoškoláků. Důležitým benefitem pro naši fakultu je také blízkost Pardubické nemocnice, se kterou úzce spolupracujeme,“ říká děkan Fakulty zdravotnických studií UPCE Karel Sládek.

 

Na místě budoucí fakulty za poslední dva roky probíhal podrobný stavebně-technický průzkum, který prováděl Kloknerův ústav při ČVUT. Experti postupně provedli ještě další sondy a statické posouzení celé budovy Telegrafie. Výsledky ale dovedly odborníky k závěru, že skelet budovy nelze použít pro rekonstrukci, jak univerzita od začátku plánovala. Z pohledu statiky se totiž po odbourání přilehlých částí budova bývalé Telegrafie začala propadat a průhyby skeletu naklánět. Po odkrytí základů budovy při průzkumu bylo zjištěno, že základy budovy jsou dlouhodobě podmáčené a nemají dostatečnou nosnost. Původně zamýšlená, byť náročná, rekonstrukce s nástavbou přestala být reálná a pro univerzitu jako investora vzešlo doporučení postavit novou budovu na původním půdorysu Telegrafie.

 

Architektonické kanceláře, které pro univerzitu připravují objemovou studii a návaznou projektovou dokumentaci, mají nyní obtížný úkol. Univerzita Pardubice chce na nové fakultě co nejvíce zachovat historickou podobu budovy Telegrafie. Přestože je limitována financemi. „S architekty diskutujeme o zachování některých prvků jako odkazu na původní Telegrafii. Aktuálně uvažujeme o viditelném štítu budovy směrem k nadjezdu, nebo také o umělecké replice komína a dalších prvcích,“ uvedl kvestor Univerzity Pardubice Petr Gabriel a dodal: „Vše se ale odvíjí od našich finančních možností. Veřejná vysoká škola musí finance vynakládat účelně, hospodárně a efektivně. V úvahu musíme brát i budoucí náklady tak, aby vedly k úspornému provozu i při zvětšení užitné plochy pro fakultu.“ 

 

Celá fakultní budova také musí „ladit“ s výstavbou v tomto území a s dalšími stavebními úpravami v okolí, které ještě budou pokračovat. V roce 2024 by podle posledních rozhodnutí expertů měla proběhnout demolice stávajícího objektu a univerzita vypíše veřejnou soutěž na zhotovitele stavby. Pak už budou na řadě stavební práce, které by měly skončit v roce 2026. Ve stejném roce by se na místě a s připomínkou historické Telegrafie měla otevřít nová fakulta pro přípravu budoucích všeobecných sester, zdravotnických záchranářů, porodních asistentek nebo také radiologických asistentů. (MaM) Foto: UPCE

 

Mohlo by vás zajímat:

Pardubice nabité moderní energií

Pardubice nabité moderní energií

Unikátní setkání představí domácí fotovoltaiku, život s elektromobilem a nastíní, proč přichází jaro dříve

Automatické mlýny poprvé

Automatické mlýny poprvé

Zámek Pardubice hostí v pátek zahájení Festivalu muzejních nocí

Vedení města debatovalo s poslanci

Vedení města debatovalo s poslanci

Mezi tématy nechyběla spalovna nebezpečných odpadů nebo areál bývalých kasáren

Pocta JUDr. Josefu Štolbovi

Pocta JUDr. Josefu Štolbovi

Pardubičtí turisté odhalili významnému občanovi desku na domě, kde žil

Pozor na spádové obvody

Pozor na spádové obvody

Pardubické mateřské školy otevírají dveře pro zápisy již za týden

Hasiči mají novou stříkačku

Hasiči mají novou stříkačku

Její nákup financovalo město Pardubice