Vedení města debatovalo s poslanci

Město Pardubice - 10. 05. 2024
Vedení města debatovalo s poslanci

PARDUBICE - Na začátku týdne se sešlo vedení radnice s poslanci za Pardubický kraj, nebo jejich zástupci, aby probrali témata, ve kterých si obě strany mohou vzájemně pomoci. Nejvíc se diskutovala problematika znovuzprovoznění spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví.

 

„Jsem rád, že k naší společné schůzce došlo, protože spolupráce mezi městem a státními orgány je zásadní pro efektivnější řešení lokálních nebo i národních problémů. Proto si vážím toho, že naši poslanci pozvání přijali,“ uvedl primátor Jan Nadrchal. Ten také otevřel první diskutované téma – obnovení spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví. „Odpor proti spalovně v Rybitví trvá v Pardubicích už 16 let a nemáme v plánu v něm nijak polevit, i proto jsme se nyní obrátili na naše poslance, kteří by mohli apelovat na změnu zákona,” přiblížil primátor a připomněl, že město řeší spalovnu i ve druhé komoře Parlamentu ČR – v Senátu. „Tam naše petice doputovala už lednu a od té doby byla diskutována na dvou senátních výborech. Zároveň se na areál spalovny přijela podívat senátní delegace, se kterou jsme pak debatovali na radnici. Nyní jsme k této debatě pozvali poslance za náš kraj, kteří nám díky svému postavení mohou pomoci v dolní komoře,“ doplnil primátor Nadrchal s tím, že by mohlo následovat setkání na půdě Poslanecké sněmovny.

 

Jedním z cílů pardubické radnice je změna v legislativě, a to konkrétně v zákonu o ovzduší. „Jsme odhodláni dosáhnout ne lokálních, ale celostátních změn v legislativě, které povedou k trvalému zlepšení kvality ovzduší. Chceme, aby zákon nařídil takovým provozům jako je spalovna ideálně kontinuální měření emisí a pokud by toto nařízení neprošlo, tak alespoň povinná měření od státní instituce s přísnými pravidly kontroly,“ komentovala záměr města náměstkyně zodpovědná za životní prostředí Jiřina Klčová. Ta také upozornila na obavy radnice ohledně důvěryhodnosti firmy AVE. „Nechápeme, jak může být firma, se kterou bylo a je vedeno několik trestních řízení za nedodržování zákonů a poškozování životního prostředí, vybrána k provozování zařízení jako je spalovna nebezpečných odpadů.“

 

Dalším tématem schůzky byla i plánovaná rekonstrukce části bývalých kasáren T. G. Masaryka na školu. „Informovali jsme poslance o harmonogramu výstavby nové základní školy s kapacitou 540 míst. Upozornili jsme je na systémový problém, který trápí města a obce, a který se týká i Pardubic. Pardubice jsou sice vybrány mezi prioritní a potřebné v rámci Programu MŠMT určeného na výstavbu nových základních škol, ale ve státním rozpočtu na to fakticky není vyčleněna ani koruna, nelze tedy tak vypisovat výzvy. Apelovali jsme, aby během příprav státního rozpočtu na rok 2025 poslanci zabojovali za finanční prostředky do tohoto dotačního titulu, neboť MŠMT si je potřeby výstavby nových míst dobře vědomo, byla to jedna z priorit vlády,” požádal první náměstek primátora zodpovědný za školství a rozpočet Jakub Rychtecký poslance o podporu s tím, že pokud by již druhým rokem za sebou nebylo možné z důvodu absence finančních prostředků výzvu program vypsat, bude to pro řadu měst a obcí likvidační, neboť stamilionové investice si nebudou moci, i s ohledem na vládní daňový balíček, dovolit. V některých lokalitách budou kapacity reálně chybět, nebo si budou muset hledat další externí zdroje například formou úvěrů.

 

Město Pardubice by mělo mít stavební povolení v příštím roce, kde by chtělo zahájit i výstavbu nové školy, která by měla být spádová i pro okolní obce, se kterými má radnice podepsanou dohodu o společném spádovém obvodu. (kvl) Foto: MmP

Mohlo by vás zajímat:

Tento týden Zrcadlo umění

Tento týden Zrcadlo umění

Také letos nabídne širokou škálu amatérských umělců

Uzavření mnětických mostů

Uzavření mnětických mostů

Dopravní podnik informuje o opatřeních na lince č. 12

Pardubice ocenily významné občany

Pardubice ocenily významné občany

Medaile převzalo devět osobností z různých odvětví společenského života

Premiér otevřel zastávku a lávku

Premiér otevřel zastávku a lávku

Na mohutných investicích Správy železnic se podílelo i Město Pardubice

Památník Zámeček zve na pietní akt

Památník Zámeček zve na pietní akt

Připomenuto bude 82. výročí heydrichiády na Pardubicku

Automatické mlýny zdobí Loďka

Automatické mlýny zdobí Loďka

Interaktivní dílo Davida Černého podpoří děti s hendikepem