Funkce se ujme Viktor Janák

Město Pardubice - 30. 03. 2021
Funkce se ujme Viktor Janák

 

PARDUBICE - Práce na modernizaci Památníku Zámeček jsou v plném proudu, co je však u konce, je hledání nového ředitele příspěvkové organizace, která bude památník provozovat. Ve výběrovém řízení uspěl historik Viktor Janák, jehož úkolem nyní bude vytvořit kolem sebe takový tým lidí, se kterým se pustí do postupného budovaní renomé Památníku Zámeček a jeho etablování mezi obdobnými institucemi v ČR i mimo ni.

V současné době proto běží výběrová řízení na zbylé pracovníky, kteří spolu s novým ředitelem vytvoří skupinu lidí pečující o chod Památníku Zámeček, jeho program i spolupráci s dalšími organizacemi.

„Jsem velmi mile překvapen, kolik zájemců o tyto pozice se přihlásilo a budu věřit, že se nám podaří sestavit takový kolektiv, který si bude rozumět jak po stránce lidské, tak i pracovní. Stávající situace je navíc taková, že stavíme obrazně řečeno na zelené louce, je proto potřeba, aby uchazeči už předem prokázali jistou dávku iniciativy a dovedností,“ podotýká k hledání dalších pracovníků nové organizace Památník Zámeček Pardubice její budoucí ředitel Viktor Janák.

Stěžejní náplní organizace přitom bude péče o trvalé uchování vzpomínky na oběti druhého stanného práva a odvahu československých odbojářů, osvětu dějin druhé světové války nevyjímaje. Na programu budou nejen prohlídky pro školy, ale také pořádání nejrůznějších výstav, a to i nad rámec regionu Pardubice. „Přesah zde je nejen nadregionální, ale také časový, jelikož expozice nekončí rokem 1945, ale pokračuje do současnosti, do doby soudů s nacistickými katany, které v případě pardubického popraviště trvaly do konce 20. století. Tento přesah bude dle mého hrát jistě důležitou roli,“ dodává nový ředitel Janák, který si vznikající Památník Zámeček byl spolu se zástupci města osobně prohlédnout.

Radnice navíc chtěla mít jasno v tom, kdo bude vést příspěvkovou organizaci a tím i celý Památník Zámeček, ještě před dokončením stavby. „Chtěli jsme, aby ředitel mohl být osobně přítomen u finalizace stavby objektu expozice na území této národní kulturní památky a mohl se podílet na přípravě a instalaci samotné expozice do výsledné podoby, která bude základem pro přípravu vzdělávacích programů. Navíc má dostatek prostoru si zavčasu nastavit také vnitřní předpisy pro fungování organizace. S panem ředitelem jsme si postupně se rýsující zázemí pro podzemní expozici prošli a probrali detaily o jednotlivých částech expozice i jaké možnosti spolupráce se nabízejí s dalšími organizacemi. Věřím, že vzhledem ke zkušenostem a odbornosti, které má pan ředitel Janák nejen z působení v Památníku Lidice, se nám podaří z Památníku Zámeček vybudovat opravdu unikátní pietní místo s kvalitní edukační činností,“ uvádí náměstek primátora Jakub Rychtecký, který projekt Památníku Zámeček za město vede.

Expozice Památníku Zámeček bude obsahovat úvodní krátký film zachycující přerod prvorepublikové atmosféry do nacistického teroru s unikátními dobovými obrazy z Pardubic, doklady administrativní preciznosti nacistického aparátu, předměty dochované z popraviště, audionahrávku deníku Jaroslava Charypara, který odvážel z popraviště mrtvé, fotografie přibližující ženevské konvence, krátké filmy se svědectvími přeživších či pamětníků. Část historických materiálů bude prezentována v tištěné formě, část pomocí dataprojektorů, LCD displejů a reproduktorů. „Některé dobové exponáty nám přitom do stálé expozice bezplatně poskytuje Východočeské muzeum v Pardubicích, kterému tímto patří velké poděkování za vstřícnost a spolupráci. Součástí expozice tak budou unikátní dobové artefakty, jako jsou pouta a předváděcí řetízky, obušky, popravčí kůl, rakev či popravčí pušky, ale i dochované části oděvů,“ shrnuje náměstek primátora Rychtecký s tím, že rada města včera schválila smlouvu o výpůjčce, která definuje i povinnosti zajistit pojištění, bezpečnost a ochranu předmětu výpůjčky proti odcizení či jakémukoliv poškození.   

Práce na modernizaci Památníku Zámeček odstartovaly v dubnu loňského roku. V současné době je dokončena hrubá stavba monolitických konstrukcí na objektu budoucí expozice, pokračují práce na dokončení vstupní rampy a dále probíhají práce specializovaných profesí ve vnitřní části objektu. V jarních měsících budou provedeny všechny venkovní části modernizovaného Památníku Zámeček, včetně nově navržených terénních a sadových úprav. Stavební část by přitom měla být dokončena v letních měsících, areál by se po instalaci expozice měl otevřít veřejnosti na podzim letošního roku. Po dokončení modernizace Památníku Zámeček by pak ve spolupráci s chystaným projektem Československé obce legionářské na oživení Larischovy vily, na který město přispělo 15 milionů korun, mohlo vzniknout unikátní místo, které nemá v Evropském kontextu obdoby. „Minulý týden jsme jednali společně s legionáři se zástupci Foxconnu o vytvoření stálé stezky a koridoru přes pozemky společnosti, které by v nejbližších letech mohly umožnit propojení obou těchto od sebe historicky neoddělitelných míst,“ uzavírá náměstek Rychtecký. (iko) Foto: TOMÁŠ KUBELKA (Nový ředitel Památníku Zámeček Viktor Janák na snímku vpravo)

 

Mohlo by vás zajímat:

Obrovský úspěch Pardubic

Obrovský úspěch Pardubic

Novostavba GAMPA a Sféra v Automatických mlýnech získala ocenění za nejlepší architekturu v historickém prostředí

Pardubice nabité moderní energií

Pardubice nabité moderní energií

Unikátní setkání představí domácí fotovoltaiku, život s elektromobilem a nastíní, proč přichází jaro dříve

Automatické mlýny poprvé

Automatické mlýny poprvé

Zámek Pardubice hostí v pátek zahájení Festivalu muzejních nocí

Vedení města debatovalo s poslanci

Vedení města debatovalo s poslanci

Mezi tématy nechyběla spalovna nebezpečných odpadů nebo areál bývalých kasáren

Pocta JUDr. Josefu Štolbovi

Pocta JUDr. Josefu Štolbovi

Pardubičtí turisté odhalili významnému občanovi desku na domě, kde žil

Pozor na spádové obvody

Pozor na spádové obvody

Pardubické mateřské školy otevírají dveře pro zápisy již za týden