S odpovědností i shovívavostí

Město Pardubice - 09. 04. 2021
S odpovědností i shovívavostí

 

PARDUBICE - Neděle 11. dubna je posledním dnem, kdy bude na území republiky platit Vládou ČR vyhlášený nouzový stav. Od pondělí se tak do lavic navrátí žáci prvních stupňů základních škol, jejich docházka bude ale podmíněna rotujícím režimem výuky a podstoupením antigenních testů. Do mateřinek v souladu s mimořádnými opatřeními nastoupí také předškoláci.

Město je na návrat dětí do celkem 31 mateřských a 17 základních škol připraveno a stejně tak jsou po stránce testování připraveny také jednotlivé školy. „V rámci včerejšího jednání s ředitelkami a řediteli jednotlivých mateřských a základních škol jsme se dohodli na jednotném postupu, jak zajistit provoz, tedy že testování bude zajištěno v souladu s mimořádnými vládními opatřeními. Rád bych jen podotkl, že metodiku pro testování jsme obdrželi teprve v úterý odpoledne a na přípravu škol jsme ze strany vlády opět dostali minimum času. Chtěl proto bych poděkovat všem ředitelkám a ředitelům, ale i všem zaměstnancům za jejich akceschopnost,“ informuje náměstek primátora zodpovědný za oblast školství Jakub Rychtecký.

Školy mají připravena testovací místa v rámci vlastních prostorových možností a vymezily si také speciální prostory pro ty případy, kdy rodiče budou chtít být přítomni a dopomoci dětem s testováním. „Žáci se jinak budou testovat samostatně při ranním filtru, a to dvakrát týdně za dohledu personálu školy, který jim bude nápomocen tím, že bude kapat látku do testu a zajistí dezinfekci míst pro testování. Společně jsme probrali také nutnost citlivého přístupu k těm žákům, kterým vyjde pozitivní antigenní test, aby se zamezilo situacím, které by mohly dítě stresovat, například aby dítě nebylo vystaveno tlaku okolí a bylo zachováno jeho soukromí,“ dodává náměstek Rychtecký s tím, že v provozu budou také školní družiny, včetně těch ranních. V případě žáků mateřských škol budou testování dětem v určených prostorách školky provádět výhradně rodiče.

Radnice si navíc spolu s řediteli podrobně prošla veškerá možná rizika spojená s průběhem testování. „Testovací sady, které přišly, nemají český návod, je v nich uvedena informace, že mohou být prováděny jen odborným personálem, nicméně školy budou postupovat v souladu s vládními opatřeními, nemáme jinou možnost. Vnímáme zde rizika žalob a střetů s některými rodiči (někde již takové signály bohužel máme), kteří žádají účast dětí ve škole a školce i bez testů a ochrany dýchacích cest, ale takové dítě se na základě přijatých opatření vzdělávání ve škole účastnit nesmí. Zde bych rád zdůraznil, že ani město jako zřizovatel, ani ředitelé a pedagogové tato pravidla neurčili, naopak se snažíme maximálně vstřícně nastavit veškeré procesy související s testováním tak, abychom situaci společně zvládli. Přestože se řada z nás vnitřně neztotožňuje s mimořádnými opatření vydanými ministerstvem zdravotnictví a metodikou ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, nemůžeme v situaci pandemie postupovat v rozporu s opatřeními, která vnímáme jako řešení, jež umožňuje sice částečný, ale dlouho očekávaný návrat dětí do škol a školek. Chtěl bych proto rodiče moc požádat o shovívavost, odpovědný přístup a dodržování nastavených pravidel,“ podotýká náměstek.

V městem zřizovaných školkách a školách jsou rovněž připraveni se od pondělí 12. dubna postarat o děti zaměstnanců ministerstvem určených klíčových profesí, jako jsou zdravotníci, sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách, pedagogických pracovníků a dalších. „Pátek je posledním dnem péče v našich určených MŠ Brožíkova a ZŠ npor. Eliáše, o děti rodičů z určených profesích se postaráme přímo ve školách a mateřinkách, které běžně navštěvují. Jako problém vnímáme, že z této skupiny ministerstvu vypadli nepedagogičtí pracovníci, což bude zejména ve školkách dělat problém s udržením provozu školních jídelen,“ upozorňuje Rychtecký.

Ve školkách a školách se budou samozřejmě testovat také zaměstnanci, u kterých v současné době probíhá očkování vakcínou proti onemocnění covid-19. Podle dat, které radnice eviduje, byla ještě před deseti dny proočkovanost zaměstnanců městem zřizovaných MŠ a ZŠ první dávkou vakcíny pouze 29 procent z těch, kteří projevili zájem. „O této situaci jsem informoval pana hejtmana, který přislíbil větší důraz na prioritizaci této cílové skupiny. Ze včerejších porad mám informaci, že situace se v posledním týdnu pozvolně zlepšuje, i tak jde očkování pomaleji, než jak bylo vládou slibováno,“ uzavírá náměstek Rychtecký.(iko) Ilustrační foto: BEDŘICH PRÁCHENSKÝ

 

 

Mohlo by vás zajímat:

Nostalgické linky startují

Nostalgické linky startují

Nedělní akce připomene 70 let provozu trolejbusů na Slovany

Dukla Sportovní: další krok

Dukla Sportovní: další krok

Rekonstrukce basketbalové haly je na spadnutí

Oživí veřejný prostor

Oživí veřejný prostor

Cestu na zámek bude nově zdobit nadživotní socha koně

Kdo nesehnal lístky, může na Pernštýňák

Kdo nesehnal lístky, může na Pernštýňák

Budovu radnice ozdobí na podporu Dynama šály

Na místě bývalé Telegrafie a Tesly

Na místě bývalé Telegrafie a Tesly

Univerzita Pardubice letos začne stavět budovu pro Fakultu zdravotnických studií

Sázka je sázka

Sázka je sázka

Hradecká primátorka oblékla pardubický dres