S odpovědností i shovívavostí

Město Pardubice - 09. 04. 2021
S odpovědností i shovívavostí

 

PARDUBICE - Neděle 11. dubna je posledním dnem, kdy bude na území republiky platit Vládou ČR vyhlášený nouzový stav. Od pondělí se tak do lavic navrátí žáci prvních stupňů základních škol, jejich docházka bude ale podmíněna rotujícím režimem výuky a podstoupením antigenních testů. Do mateřinek v souladu s mimořádnými opatřeními nastoupí také předškoláci.

Město je na návrat dětí do celkem 31 mateřských a 17 základních škol připraveno a stejně tak jsou po stránce testování připraveny také jednotlivé školy. „V rámci včerejšího jednání s ředitelkami a řediteli jednotlivých mateřských a základních škol jsme se dohodli na jednotném postupu, jak zajistit provoz, tedy že testování bude zajištěno v souladu s mimořádnými vládními opatřeními. Rád bych jen podotkl, že metodiku pro testování jsme obdrželi teprve v úterý odpoledne a na přípravu škol jsme ze strany vlády opět dostali minimum času. Chtěl proto bych poděkovat všem ředitelkám a ředitelům, ale i všem zaměstnancům za jejich akceschopnost,“ informuje náměstek primátora zodpovědný za oblast školství Jakub Rychtecký.

Školy mají připravena testovací místa v rámci vlastních prostorových možností a vymezily si také speciální prostory pro ty případy, kdy rodiče budou chtít být přítomni a dopomoci dětem s testováním. „Žáci se jinak budou testovat samostatně při ranním filtru, a to dvakrát týdně za dohledu personálu školy, který jim bude nápomocen tím, že bude kapat látku do testu a zajistí dezinfekci míst pro testování. Společně jsme probrali také nutnost citlivého přístupu k těm žákům, kterým vyjde pozitivní antigenní test, aby se zamezilo situacím, které by mohly dítě stresovat, například aby dítě nebylo vystaveno tlaku okolí a bylo zachováno jeho soukromí,“ dodává náměstek Rychtecký s tím, že v provozu budou také školní družiny, včetně těch ranních. V případě žáků mateřských škol budou testování dětem v určených prostorách školky provádět výhradně rodiče.

Radnice si navíc spolu s řediteli podrobně prošla veškerá možná rizika spojená s průběhem testování. „Testovací sady, které přišly, nemají český návod, je v nich uvedena informace, že mohou být prováděny jen odborným personálem, nicméně školy budou postupovat v souladu s vládními opatřeními, nemáme jinou možnost. Vnímáme zde rizika žalob a střetů s některými rodiči (někde již takové signály bohužel máme), kteří žádají účast dětí ve škole a školce i bez testů a ochrany dýchacích cest, ale takové dítě se na základě přijatých opatření vzdělávání ve škole účastnit nesmí. Zde bych rád zdůraznil, že ani město jako zřizovatel, ani ředitelé a pedagogové tato pravidla neurčili, naopak se snažíme maximálně vstřícně nastavit veškeré procesy související s testováním tak, abychom situaci společně zvládli. Přestože se řada z nás vnitřně neztotožňuje s mimořádnými opatření vydanými ministerstvem zdravotnictví a metodikou ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, nemůžeme v situaci pandemie postupovat v rozporu s opatřeními, která vnímáme jako řešení, jež umožňuje sice částečný, ale dlouho očekávaný návrat dětí do škol a školek. Chtěl bych proto rodiče moc požádat o shovívavost, odpovědný přístup a dodržování nastavených pravidel,“ podotýká náměstek.

V městem zřizovaných školkách a školách jsou rovněž připraveni se od pondělí 12. dubna postarat o děti zaměstnanců ministerstvem určených klíčových profesí, jako jsou zdravotníci, sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách, pedagogických pracovníků a dalších. „Pátek je posledním dnem péče v našich určených MŠ Brožíkova a ZŠ npor. Eliáše, o děti rodičů z určených profesích se postaráme přímo ve školách a mateřinkách, které běžně navštěvují. Jako problém vnímáme, že z této skupiny ministerstvu vypadli nepedagogičtí pracovníci, což bude zejména ve školkách dělat problém s udržením provozu školních jídelen,“ upozorňuje Rychtecký.

Ve školkách a školách se budou samozřejmě testovat také zaměstnanci, u kterých v současné době probíhá očkování vakcínou proti onemocnění covid-19. Podle dat, které radnice eviduje, byla ještě před deseti dny proočkovanost zaměstnanců městem zřizovaných MŠ a ZŠ první dávkou vakcíny pouze 29 procent z těch, kteří projevili zájem. „O této situaci jsem informoval pana hejtmana, který přislíbil větší důraz na prioritizaci této cílové skupiny. Ze včerejších porad mám informaci, že situace se v posledním týdnu pozvolně zlepšuje, i tak jde očkování pomaleji, než jak bylo vládou slibováno,“ uzavírá náměstek Rychtecký.(iko) Ilustrační foto: BEDŘICH PRÁCHENSKÝ

 

 

Mohlo by vás zajímat:

Flotila se rozrůstá

Flotila se rozrůstá

Pardubický dopravní podnik nakoupil další parciální trolejbusy

Výměna po čtvrtstoletí

Výměna po čtvrtstoletí

Město investovalo do modernizace chladícího systému v pardubické aréně

Nadané a zvídavé mládí

Nadané a zvídavé mládí

Dětský a Studentský parlament za sebou mají další nabitý ročník

Cestující pod dohledem

Cestující pod dohledem

Pardubický dopravní podnik vybavil kamerami všechna svá vozidla

Změny na linkách MHD

Změny na linkách MHD

O prázdninách pozor na patnáctce a sedmnáctce

Nakonec byli všichni spokojeni

Nakonec byli všichni spokojeni

Zahradní slavnost mateřské školy málem zhatil déšť