Kapacity nejsou nevyčerpatelné

Město Pardubice - 12. 04. 2021
Kapacity nejsou nevyčerpatelné

 

PARDUBICE - Město v posledních letech posiluje kapacity mateřských škol na svém území, nejen třeba výstavbou nové mateřinky ve Svítkově či přístavbami jiných mateřských škol. Motivovat k budování nových školek se snaží také starosty okolních obcí.

„Kapacity mateřských škol v Pardubicích nejsou nevyčerpatelné, jejich rozsah v souladu se Strategií školství Pardubic 2030 plánujeme na potřeby pardubických dětí, nikoliv okolních obcí. Snažíme se jít co nejefektivnější investiční cestou přístaveb již existujících provozů, kde to pozemek a situace umožňují, či navrácením původních objektů zpět pro účely předškolního vzdělávání. Nyní máme schválený záměr na dalších 100 míst na Dukle formou přístavby v Gorkého ulici a formou přístavby MŠ Teplého, finalizujeme také dohodu s investorem přípravou nové školy v Trnové. Naše možnosti jsou však omezené a limitované také městským rozpočtem a dotačními příležitostmi, proto jsme se rozhodli hledat i další cestu, jak kapacitám ve školkách pomoci. Téměř dvacet procent kapacit pardubických školek totiž zaplňují děti z desítek obcí z okolí Pardubic. Snažíme se tedy motivovat starosty těchto obcí, i s ohledem na jejich rozvoj v počtu stavebních parcel a demografický vývoj, ke zřizování vlastních mateřských škol nebo spolupráci formou tzv. svazkových školek. Je povinností každého zodpovědného starosty, aby při nárůstu počtu obyvatel zajistil i dostatečné kapacity v občanské vybavenosti, jejíž součástí jsou také školky,“ informuje náměstek primátora zodpovědný za oblast školství Jakub Rychtecký, který zorganizoval pro starosty nejprve online seminář a poté se se zájemci setkal v prostorách nedávno dostavěné mateřské školy Doubek ve Svítkově. „Chtěli jsme kolegům z okolních obcí ukázat, jak může moderní školka splňující nejpřísnější parametry vypadat, jaká řešení jsou pro provoz školky nejefektivnější, pokud by se například v budoucnu rozhodli rozšiřovat kapacitu objektu, přistavovat a podobně,“ objasňuje náměstek. Na jednání byl proto přizván také odborník v oboru, architekt Tomáš Med, který je autorem projektu mateřské školy ve Svítkově a který pro změnu zmínil možná úskalí při vytváření projektu.

Stranou nezůstala ani otázka čerpání dotací například z ITI Hradecko-pardubické aglomerace 21+. „Stěžejní je, aby obce v naší aglomeraci byly projektově připraveny na vypsání možných dotačních výzev a byly schopny žádost v případě potřeby ihned podat, zapojit se se svými projekty do Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace a tím si otevřít cestu k žádostem o dotaci z ITI v rámci naší aglomerace. Obce se tak vyhnou konkurenci projektů v rámci celé ČR, se kterou by se přitom setkaly v případě žádání o dotaci z centrálních výzev programu IROP, a jejich šance na dotace se mnohonásobně zvyšují,“ dodává náměstek Rychtecký, podle jehož slov se podobná prozíravost radnici osvědčila právě při podávání žádosti o dotaci na výstavbu MŠ Doubek, která ve výsledku pokryla 51 milionů z celkových 63,3 milionu korun.

Starostové, kteří se setkání zúčastnili, vzájemné předání zkušeností a informací hodnotí velmi pozitivně a jsou odhodláni o dotační peníze usilovat. „Určitě jsem velmi rád za příležitost seznámit se podrobněji s tím, jaké jsou naše možnosti ohledně dotací, a to i z hlediska toho, do jaké míry musíme být projektově připraveni, než žádost vůbec podáme. Velmi přínosná byla přítomnost pana architekta, který na tuto problematiku přinesl pohled z odborné stránky a poskytl nám spoustu tipů, jak při projektování zařízení pro naše nejmenší občany postupovat. U menších obcí, jako Černá u Bohdanče, je komplikované být projektově připraven. Výstavba takového zařízení bez dotačních prostředků je jen těžce realizovatelná a již samotná projektová dokumentace představuje cca čtvrtinu rozpočtu obce, kterou vynaložíte bez jistoty úspěchu získání dotačních prostředků. Nemáte-li ale připravené „šuplíkové“ projekty, nezbývá v době vyhlášení dotačních výzev mnoho času na splnění veškerých podmínek. Přes všechna tato úskalí jsme odhodláni připravovat projektovou dokumentaci a snažit se získávat dotace na chybějící občanskou vybavenost v obci,“ informuje starosta Černé u Bohdanče Luděk Pilný. „Velmi vítáme otevřený dialog se zástupci města Pardubice, stejně jako možnost sdílení zkušeností se starosty ostatních obcí. Péče o rozvoj infrastruktury je kritickým aspektem, který by neměl být opomíjen zejména v rozvíjejících se obcích. Rozumíme širším souvislostem v regionu, a proto i naše obec má zájem na tvorbě maximální možné soběstačnosti v oblasti mateřských škol. Nicméně investice nutné k zajištění mnohdy převyšují reálné možnosti obcí. Proto věříme, že čerpání dotací v rámci ITI Hradecko-pardubické aglomerace 21+ nám v budoucnu pomůže s financováním investic v naší obci,“ potvrzuje slova Luďka Pilného starosta Starého Mateřova Václav Levinský. (iko) Foto: MĚSTO PARDUBICE

Mohlo by vás zajímat:

Od pondělí pozor!

Od pondělí pozor!

Mimořádná změna jízdních řádů v pardubické MHD

Bakajsa má problém?

Bakajsa má problém?

Čtvrteční policejní zásah na magistrátním odboru dopravy

Postupný návrat sadu

Postupný návrat sadu

Třešňovka na Červeňáku se dočká obnovy

Trojka jezdí sedmdesát let

Trojka jezdí sedmdesát let

Čtvrteční výročí zahájení trolejbusové dopravy oslaví Dopravní podnik v sobotu

Podnik spjatý s městem

Podnik spjatý s městem

Nová webová výstava vypráví příběh pardubické Tesly

Na příštích sedm let

Na příštích sedm let

Město hledá provozovatele skateparku