„Změna byla nutná,“ říká Jan Motyčka a po 16 letech končí

kultura - 26. 05. 2021
„Změna byla nutná,“ říká Jan Motyčka a po 16 letech končí

PARDUBICE - Po 16 letech opouští promotér Jan Motyčka projekt Pardubického letního kina, statisticky největšího biografu pod širým nebem ve střední Evropě. Novým pořadatelem je akciová společnost NO PROBLEM PROMOTION. Kontinuita projektu je však zajištěna a ročník proběhne tak, jak byli obyvatelé města zvyklí. Koncept, který byl před 16 lety při založení Pardubického letního kina nastaven, se ukázal jako správný a plně funkční. To, co se za léta konání největší filmové přehlídky pod širým nebem osvědčilo, zůstane zachováno, tedy projekce zdarma, premiéry a mimořádné projekce, návštěvy filmových tvůrců, kvalitní zázemí, rozsáhlá propagace, doplňkové služby i občerstvení.

 


Po mnoha letech stěhování Pardubické letní kino konečně našlo místo, které nám může řada jiných měst závidět. Areál letního kina „za vodou“ na pravém břehu Labe prošel za tři roky, kdy jej letní kino obývá, velkou cestu. Nový mobiliář vyrobený z recyklovaného plastu a především nové designové objekty občerstvení a technického zázemí svou koncepcí respektující významný krajinný fenomén, který si Pardubice jako jedno z mála měst v Evropě doposud udržují, jsou toho důkazem. Okolní krajina proniká až do jádra městské zástavby a z centra lze k nově vzniklému domovu letního kina dojít za několik minut.

 


Nadcházející šestnáctý ročník nabídne ještě propracovanější dramaturgickou koncepci a řadu překvapení v podobě pozvaných filmových delegací a doprovodných akcí. Pořadatelé by rádi dokázali, že i v krajském městě lze realizovat filmovou přehlídku na stejné úrovni jako ve světových metropolích. Věří, že počet spokojených návštěvníků poroste a že brzy přivítají miliontého filmového fanouška. Cílem je stát se jednou z nejdůležitějších letních kulturní akcí v rámci střední Evropy. Garancí toho jsou osobnosti akciovou společnost s dvoumilionovým základním kapitálem zastupující. Jedním ze členů dozorčí rady nového pořadatele letního kina je Bc. Leoš Kučera, přední tuzemský dramaturg kinematografických projektů, zakladatel Art Kina Centrál, bývalý náměstek primátora Statutárního města Hradec Králové, ale zejména spoluautor projektu a jeho letitý programový šéf, podílející se na organizaci letního kina od jeho prvního ročníku v roce 2006. S provozem Pardubického letního kina je dlouhodobě spojené také jméno členky představenstva akciové společnosti Michaely Hrubé, energické mladé dámy, která se na přípravě a realizaci letního kina dlouhá léta podílela z ryze altruistických pohnutek souběžně se svým pracovním angažmá v segmentu bankovnictví. Společně s prezidentkou letního kina paní doktorkou Hanou Tomanovou, první dámou nejen regionální politické scény a milovnicí umění, toho filmového nevyjímaje, tvoří dokonalý tandem. Obraznou i doslovnou oporou tomuto tandemu a současně také dalším členem dozorčí rady je Jan Dunovský, sportovec, hypoteční specialista, spolumajitel rodinné firmy obchodující s vínem a hlavně pardubický patriot, absolvent sportovního gymnázia, který jako mládežník nasbíral řadu ocenění na mistrovstvích republiky a skvěle reprezentoval Českou republiku v mezistátních utkáních. Po překonání zdravotních komplikací, které ukončily jeho slibnou atletickou kariéru, se ke sportu úspěšně vrátil poté, co objevil americký fotbal, který se stal jeho novou vášní. Po juniorském mistrovském titulu s pardubickými Stallions je nyní oporou týmu Gladiators a pravidelným reprezentačním running backem. A právě ona esence vytrvalosti a bojovnosti spojená s obchodním nadáním a nadšením je garancí správné volby jeho nového angažmá. Nejvýznamnější osobností nově spojující své jméno, avšak pouze jméno rodné, s projektem Pardubického letního kina je Ing. Richard Motyčka, který se po letech úspěšné kariéry v hlavním městě vrací zpět do Pardubic, odhodlán svůj čas, energii a znalosti věnovat rodinnému stříbru svému i celého regionu. Úspěšný pražský komunální politik, jeden ze zakladatelů a letitý člen představenstva Hospodářské komory České republiky, jeden z nejrespektovanějších tuzemských soudních znalců v oborech, stavebnictví - stavby obytné a průmyslové, ekonomika - ceny a odhady nemovitostí, certifikovaný znalec pro vady a poruchy staveb, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby a také vysokoškolský pedagog, tak z pozice předsedy dozorčí rady akciové společnosti NO PROBLEM PROMOTION převezme „rodinný odkaz“ největšího letního kina ve střední Evropě.
Příčinou odchodu Jana Motyčky je dlouhodobé vyčerpání a vzájemné nepochopení s představiteli města. „Důvodem této poměrně zásadní životní a pracovní změny je vyvrcholení letitého neporozumění s částí vedení Magistrátu města Pardubic v tématu Pardubického letního kina. Téměř každoroční obapolně vyčerpávající diskuse nad místem konání, či výší dotace, se stala tradicí. Přestože se Pardubické letní kino po patnácti letech stalo prokazatelně největším svého druhu ve střední Evropě, skutečným důvodem rozepří s Magistrátem města Pardubic byla osobní animozita pouhých tří politických představitelů města daného období,“ vysvětlil svůj krok Jan Motyčka. Ten v posledních letech řešil mnoho komplikací spojených se stěhováním kina po městě či sháněním finančních prostředků pro provoz letního kina, které promítá zadarmo. „S určitým vzájemným neporozuměním se potýkám po celou dobu projektu, i když obvykle to byli jednotlivci. Jiřím Razskazovem počínaje a jeho nátlakem na odstoupení z pozice zastupitele prvního pardubického Městského obvodu Pardubice v roce 2010, Františkem Brendlem, kdy jsem odmítl projekci volebních spotů „Pardubáků“ v roce 2010 a Jakubem Rycheckým, kdy jsem, jakožto spoluautor volební kampaně pardubické ČSSD v roce 2014 byl současně svědkem povolebního vyjednávání, který zřejmě viděl příliš mnoho,“ uvedl Jan Motyčka. „Plně chápu Honzu, že z projektu po tolika problémech odchází. Osobně však myslím, že Pardubické letní kino je s městem neodmyslitelně spjato, důkazem čehož je téměř 900 tisíc diváků, kteří kino navštívili a zdarma získali vstupenky v hodnotě více než 100 miliónů korun. Věřím, že s představiteli města budeme dlouhodobě nacházet společnou řeč tak, aby kino dál mohlo sloužit lidem v Pardubicích,“ řekl Richard Motyčka. V projektu navíc vnímá zásadní přidanou hodnotu – potenciál rozvoje areálu na břehu Labe, který získal spolek PARDUBICE – ZELENÁ BRÁNA POLABÍ zastoupený Ing. Leošem Kvapilem do dlouholetého pronájmu. Ta by měla probíhat v souladu s platnou legislativou, kterou má Richard Motyčka jako stavař a znalec velice dobře zvládnutou. „Rád bych umožnil, aby toto místo sloužilo obyvatelům a návštěvníkům Pardubic nejen jako dosavadní biograf pod hvězdnou oblohou, ale také jako unikátní prostor pro relaxaci a setkávání,“ podotkl vedoucí mnoha diplomových prací a člen státnicových komisí na VŠE a ČVUT věnovaných právě oborům pozemních staveb a životního prostředí. Richard Motyčka by rád spojil své dvě vášně – tu pro architekturu a také tu pro film a herectví, kterému se ve svých mladých letech věnoval.

 


Letní kino tak bude fungovat dál bez jakýchkoliv omezení, v plném rozsahu a do budoucna navíc slibuje přidanou hodnotu v podobě propagace technického vzdělávání. Tato myšlenka je zatím mladá, do budoucna by ji však Richard Motyčka do letního kina rád promítl. Jan Motyčka, který společně s Tomášem Drechslerem letní kino v roce 2006 založil, se přestěhoval do rodného domu architekta Josefa Gočára v nedalekém Semíně. Souvislost se jménem předního tuzemského architekta, jehož díla především z kubistického a funkcionalistického období patří k vrcholům české moderní architektury, není nikterak nahodilá. Nová výzva – produkce celovečerního dokumentu o životě a díle největšího českého architekta 20. století představující v úplnosti jeho tvorbu, která prošla složitým vývojem od secese přes modernu, kubismus, národní dekorativismus, tzv. holandský racionalismus a moderní klasicismus až po avantgardní styly - konstruktivismus a funkcionalismus. Dílo úctyhodné už jen prostým soupisem prací představí nejen divákům Pardubického letního kina autorský tým respektovaných historiků umění pod vedením Miloslava Šmídmajera, producenta, režiséra, scénáristy a člena Evropské filmové Akademie.

 


Na provoz a zvelebení nového areálu letního kina padl i dům jeho zakladatele. Není to tak dlouho, co zakladatel Pardubického letního kina prodal kvůli nedostatku financí na provoz a zvelebení areálu letního kina i svůj oblíbený sporťák. „Pravda, svou roli sehrála i jeho spotřeba,“ pousmál se Motyčka. Nyní už musel sáhnout podstatně hlouběji. Tentokrát padl na vrub prázdninového promítání dům ve Wintrově ulici. Před několika měsíci byl převod potvrdit na katastrálním úřadě. Strašák v podobě koronaviru měl zásadní vliv i na jednání se sponzory. „Do poslední chvíle nebylo jasné, jestli vůbec a za jakých podmínek budeme moci 15. ročník Pardubického letního kina pořádat. Brzy se ukázalo, že jen z prostředků od partnerů náš rozpočet nepokryjeme. Protože jsem letnímu kinu věnoval kus svého života a hodně energie i peněz, nechtěl jsem tradici bezplatných filmových projekcí přerušit. A tak mě napadlo, že prodám svůj dům, abych zachránil situaci,“ líčil Jan Motyčka. „Díky tomuto jsme celé loňské letní prázdniny promítali, přestože velká část kulturních akcí byla vzhledem k epidemiologické situaci omezena či zrušena. Dokonce jsme místo původně plánovaných dvou měsíců rozšířili bezplatné projekce na dobu tří měsíců,“ konstatoval zakladatel Pardubického letního kina, podle něhož žádný jiný kulturní podnik v tuzemsku takovou možnost nenabídl. Je si přitom vědom toho, že mnoha lidem může jeho oběť připadat nepochopitelná. „Rozumím tomu, že to tak někomu může připadat. Varianta opustit altruistický projekt byla nasnadě především v roce 2018, kdy jsme ještě pár týdnů před zahájením netušili, kde budeme promítat.“

 


Nově objevený areál „za vodou“ s neopakovatelným geniem loci se však stal z posledních dvou ročníků pořadatelsky zdaleka nejnáročnějším. Kromě časové tísně nový areál skrýval vícero překvapení. Nejzásadnější bylo zjištění téměř kilometr vzdáleného nejbližšího bodu připojení k elektrické soustavě. A úsměvná představa o prodlužovačce vedené maximálně chráničkou po povrchu oné kilometrové trasy se ukázala ne zcela slučitelná s realitou, potažmo legislativou. Na místo toho bylo nutné zbudovat kilometrové nadzemní vedení vysokého napětí. Pro odborníky úkol realizovatelný v řádech měsíců až let se 22. července 2018, tedy 22 dní po slavnostním zahájení 13. ročníku letního kina, podařilo dokončit. „Možná až smutným paradoxem je skutečnost, že právě v těchto dnech bude dokončen projekt elektrifikace areálu společností ČEZ Distribuce,“ řekl Motyčka s tím, že chce následovatelům předat areál v téměř dokončeném stavu a kino pokud možno v dobré finanční kondici. „Vědom si naturelu českého národa jsem dalek očekávání díků, nicméně by bylo fajn, pokud by můj příběh letního kina vedl jeho diváky či místí politiky k zamyšlení nad tím, co je a není v lidském životě důležité,“ nahlas přemýšlí Jan Motyčka. Za jedno z mála ocenění je moc rád. „Do žádného jiného města ani kina bych nejel, kdyby to nebyly Pardubice a právě zdejší letní kino. Pozvání do Pardubic jsem nemohl odmítnout. Byl jsem tu před dvěma lety uvést film Spalovač mrtvol. I tehdy zde panovala skvělá atmosféra podobně jako při obnovené premiéře tohoto snímku v pardubickém krematoriu. Je obdivuhodné, s jakou obrovskou chutí a nadšením tyto akce pardubičtí pořadatelé dělají. V dnešní době to pokládám skoro za zázrak,“ nechal se slyšet již v roce 2008 režisér Juraj Herz.“ Slova geniálního českého režiséra jsou pro Jana Motyčku oceněním energie, času i peněz do projektu investovaných. (zr)

Mohlo by vás zajímat:

Don Juan se vrací z války

Don Juan se vrací z války

Víkendová premiéra na jevišti Východočeského divadla

Jarní koncert JK Bandu je zde

Jarní koncert JK Bandu je zde

V závěru zazní velká orchestrální směs nejkrásnějších skladeb Glenna Millera

Komorní filharmonie doprovodí Chaplina

Komorní filharmonie doprovodí Chaplina

Ve čtvrtek další projekce němých grotesek se živou hudbou

K Roku české hudby

K Roku české hudby

Čtvrteční abonentní koncert Barocco sempre giovane s houslistou Janem Talichem

Kouzelný klarinet

Kouzelný klarinet

Dubnové abonentní koncerty Komorní filharmonie

Pořád jsem to já

Pořád jsem to já

Dojemná hra poprvé na prknech Východočeského divadla