Šance pro budoucí restaurátory

Region - 07. 09. 2021
Šance pro budoucí restaurátory

PARDUBICE / PRAHA / LITOMYŠL - Zcela nové doktorské studijní programy pro restaurátory, konzervátory a technology nabídnou Univerzita Pardubice (UPCE) a Vysoká škola chemicko-technologická (VŠCHT) ve spolupráci s ČVUT v Praze. Fakulta restaurování UPCE, která sídlí v Litomyšli a Fakulta chemické technologie VŠCHT Praha, tak už letos poprvé přijmou absolventy, kteří se budou dál vzdělávat v doktorském studijnímu programu Konzervační vědy v péči o hmotné kulturní dědictví.

 

„Chceme vychovávat odborníky podle současných požadavků moderní památkové péče. Důraz klademe na vědecký přístup, interdisciplinaritu a využívání moderních metod a metodických postupů při průzkumu a péči o hmotné kulturní dědictví,“ uvedl děkan Fakulty restaurování Univerzity Pardubice Radomír Slovik a dodal: „Program nabídne výchovu nových specialistů pro instituce, které působí v oblasti památkové péče, ve výzkumu i ve vysokoškolském vzdělávání, jako jsou například Národní památkový ústav, muzea, galerie, archivy, knihovny nebo vysoké školy.“

 

Komplexní terciární vzdělávání univerzitního typu bude mít standardní čtyřletou dobu studia a bude ho možné absolvovat v prezenční a kombinované formě. Doktorské vzdělání v oblasti konzervování a restaurování kulturního dědictví považuje za nejvyšší stupeň vzdělávání budoucích odborníků i mezinárodní organizace ENCoRE (European Network for Conservation-Restoration Education), která sdružuje evropské univerzity působící v této oblasti.

 

S Fakultou stavební ČVUT budou obě vysoké školy spolupracovat mezioborově v rámci jejího magisterského studijního programu Architektura a stavitelství, konkrétně specializace Ochrana a obnova památek, a také doktorského studijního programu Stavební obnova památek. „Studenti obou fakult tak budou mít možnost zapisovat si uznané odborné předměty i z jiného pracoviště a sbírat další odborné zkušenosti v souvisejících oborech,“ říká Mikuláš Hulec, vedoucí Katedry architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze.

 

Nové programy budou zajímat zejména absolventy oborů zaměřených na restaurování a konzervování hmotného kulturního dědictví i jiných příbuzných oborů magisterského studia technického, přírodovědného, uměleckého směru nebo směru humanitního se zaměřením na památkovou péči. Jeho absolventi budou schopni kvalifikovaně řešit komplexní problémy v rámci základního i aplikovaného výzkumu nebo konzervování - restaurování významných objektů kulturního dědictví, přinášet a kriticky hodnotit inovativní řešení, metodicky a koncepčně realizovat vysoce odborné a vědecké nebo restaurátorské práce při zachování umělecké autenticity díla. Mohou zastávat vedoucí nebo koordinační funkce v oboru. (MaM) Foto: ARCHIV UPa

Mohlo by vás zajímat:

Inspirujte se Gočárem

Inspirujte se Gočárem

Ušijte si sandály na míru

Nejen vrásky nebo znaménka

Nejen vrásky nebo znaménka

Pardubická nemocnice otevřela plastickou poradnu

Levná a ekologická varianta

Levná a ekologická varianta

Chytré senzory z Univerzity Pardubice pomohou zemědělcům

Perníková popelnice

Perníková popelnice

Čenkovice jsou krajským tahounem v třídění odpadu

Den starokladrubského koně

Den starokladrubského koně

Tradiční akce Národního hřebčína se koná v sobotu 28. května

Čeperka chystá referendum

Čeperka chystá referendum

Proces EIA na spalovnu v Opatovicích započal