„Černé“ scénáře železnici nepřekvapí

Region - 14. 04. 2022
„Černé“ scénáře železnici nepřekvapí

PARDUBICE - V prostorách hlavního nádraží se ve středu uskutečnilo odborné setkání Železnice Pardubice 2022. Mezi hlavní témata letošního ročníku patřila zejména role železnice jakožto kritické infrastruktury, ale také i aktuální problémy, se kterými se česká železnice v současnosti potýká. Na klíčové železniční akci tohoto roku nechyběl například ministr dopravy Martin Kupka nebo generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda a další významní hosté a odborníci.

 

Stejně jako neodmyslitelně k Pardubicím patří Velká pardubická, patří k nim i železnice. „Symbol české železnice – Jan Perner se narodil právě zde v Pardubicích a jsem proto rád, že Pardubice se opět po roce staly jejím pomyslným centrem. Dnes se zde uskutečnila konference Železnice Pardubice 2022, která navazuje na předchozích sedm ročníků Železniční konference Pardubice,“ říká místopředseda Správní rady Správy železnic Martin Kolovratník a dodává: „Jenom stěží bychom vybrali vhodnější termín konání. Železnice stojí před celou řadou výzev. Namátkou mohu zmínit odolnost vůči potencionálním hrozbám, roli kritické dopravní infrastruktury, potřeby a výzvy pro nejbližší roky, ale také před úkoly spojenými s přípravou vysokorychlostních tratí.“

 

Železniční infrastruktura má zásadní význam pro chod státu a je součástí kritické infrastruktury České republiky. „Na základě krizového zákona máme povinnost zabezpečit ochranu prvků kritické infrastruktury a zpracovat Plán krizové připravenosti. Tento plán reaguje na bezpečnostní hrozby. Zpracovali jsme proto opatření pro řešení vzniku bezpečnostních incidentů a krizových situací. Ilustračně lze například zmínit narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu, zajištění provozuschopnosti nakládacích míst pro potřeby obrany státu nebo řešení vojenského napadení. Současně mohu potvrdit, že jsme připraveni i na aktuální hrozby a trendy v oblasti kyberbezpečnosti,“ ujišťuje generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

 

Vysokorychlostní vlaky jsou naprosto klíčovým projektem z pohledu české železniční infrastruktury. „Přípravy vysokorychlostních tratí jsme pomyslně odstartovali v roce 2017, kdy jsem osobně inicioval průlomové usnesení Hospodářského výboru a musím říct, že Správa železnic od té doby odvedla opravdu kus dobré práce. Věřím, že výstavba pilotního úseku VRT Praha Běchovice – Poříčany začne dle plánu již v roce 2025. Přípravy jsou opravdu v plném proudu a musíme proto být schopni zajistit nejen jejich financování, ale také personální kapacity. V této souvislosti mohu prozradit novinku, a to že na Správě železnic vznikne zcela nová organizační jednotka, která se bude věnovat vysokorychlostním tratím,“ říká místopředseda Správní rady Správy železnic Martin Kolovratník.

 

Přípravy vysokorychlostních tratí pokračují podle plánu. „Tuto skutečnost lze doložit například na rostoucím objemu financí, které směřují právě do příprav. V letošním roce je na tuto oblast alokováno z rozpočtu SFDI již 508,6 milionů korun a tato částka v nadcházejících letech dramaticky poroste. V našem střednědobém plánu předpokládáme, že v příštím roce budeme potřebovat již 1,41 miliardy, v roce 2024 2,19 miliardy, v roce 2025 4,16 miliardy a v roce 2026 4,64 miliardy korun. Rostoucí trend je tak zcela jasně patrný,“ vysvětluje generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

 

V nadcházejících letech bude připravena k zahájení výstavby celá řada investičních projektů. Vzhledem k omezeným finančním možnostem však budou jednotlivé projekty uspokojovány podle jasně dané hierarchie. „Česká republika bude muset do budoucna udělat jasnou hierarchii pro priority v investicích. Finančních prostředků bude omezené množství, avšak investice neomezíme. Budeme však muset jasně říct, které projekty jsou a nejsou prioritní. Rozhodovat se můžeme například i na základě toho, jaký je aktuální stav infrastruktury a její vytížení. To jsou faktory, které budou nahrávat tomu, aby se tam investovalo na prvním místě. Tohle seřazení investic podle jasně stanovených kritérií je nezbytný krok, který odpovědný hospodář jednoduše udělat musí,“ uzavírá odborné setkání ministr dopravy Martin Kupka. (LL)  Foto: (zr) (Na snímku generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda)

Mohlo by vás zajímat:

Obejdou se i bez Smartwings

Obejdou se i bez Smartwings

Rozvoj Letiště Pardubice není ohrožen, v nové sezoně bude nabízet ještě více letů

Neokázalá statečnost

Neokázalá statečnost

Neznámý osud Josefa Kříže připomíná pamětní deska na krajském úřadu

Další exemplář do letky

Další exemplář do letky

Replika prvoválečné stíhačky Aviatik D.I. Berg přistála v Kuněticích

Nová expozice na hradě

Nová expozice na hradě

Na Rychmburku uvidíte gotické oltáře z Chrudimi

Lokální výrobci se snažili

Lokální výrobci se snažili

MLS Pardubického kraje zná letošní oceněné

Totální nezodpovědnost

Totální nezodpovědnost

Linkový autobus neměl na silnici co dělat