Prospěšná výměna poznatků

Region - 25. 08. 2022
Prospěšná výměna poznatků

PARDUBICE / LITOMYŠL - Fakulta restaurování Univerzity Pardubice navázala zajímavou spolupráci v Izraeli. Už během letošního roku se její experti podělí o poznatky s obnovou kamene či nástěnných maleb. Podobné kontakty už odborníci z Litomyšle mají v Alžírsku nebo v Japonsku.

 

„Máme z nové spolupráce s Western Galilee College v Izraeli radost. Pro letošní rok je připravený specializovaný workshop pro studenty této univerzity, který se bude týkat zejména využití vápenných nanomateriálů pro konsolidaci kamene, omítek a nástěnných maleb,“ uvedl Jan Vojtěchovský, proděkan pro zahraniční spolupráci Fakulty restaurování Univerzity Pardubice.

 

Ta dlouhodobě spolupracuje s univerzitami po celém světě. V rámci studentských stáží má kontakty se středoevropskými zeměmi, jako je Německo, Rakousko a Maďarsko, ale i s Lotyšskem, Estonskem nebo se Španělskem. Mimo Evropu navázala spolupráci například v Alžírsku či Japonsku. Její odborníci připravují i specializované workshopy šité na míru aktuálním potřebám studentů zahraničních univerzit. Loni fakulta uskutečnila specializovaný workshop k čištění kamenných artefaktů a nástěnných maleb například pro studenty Estonské akademie umění

.

Fakulta posiluje stávající i nové mezinárodní spolupráce na několika úrovních. Na vědecké úrovni je součástí několika mezinárodních projektů, jako je např. projekt financovaný z programu Erasmus + s názvem „Mezinárodní spolupráce pro odbornou přípravu v oblasti ochrany kulturního dědictví“. Výsledkem bude posílení systému celoživotního vzdělávání restaurátorů, pracovníků památkových institucí a samospráv či architektů nebo vlastníků památkových objektů ve střední Evropě. Do projektu jsou zapojeni partneři ze Slovenska (Academia Istropolitana Nova) a Rakouska (Verein Förderung der Baudenkmalpflege), asociovanými partnery jsou Národní památkový ústav ČR a Památkový úřad Slovenské republiky.

 

Fakulta restaurování je také členem mezinárodních organizací sdružujících instituce a jednotlivce, kteří pečují o kulturní dědictví. Jednou z nich je například prestižní ENCoRE, „Evropská síť pro vzdělávání v oblasti památkové péče a restaurování“, která je zaměřená na podporu spolupráce a vytváření standardů pro kvalitu vzdělávání v oblasti konzervace a restaurování hmotného kulturního dědictví. „Na podzim se zúčastníme valné hromady ENCoRE, což je pro nás vždy inspirativním a motivujícím setkáním odborníků z vysokých škol a univerzit poskytujících vzdělání se zaměřením na péči o hmotné kulturní dědictví“, doplnil proděkan Fakulty restaurování Univerzity Pardubice Jan Vojtěchovský. (MaM) Foto: Archiv Univerzity Pardubice (budova Fakulty restaurování)

Mohlo by vás zajímat:

Kam se ztrácejí mufloni?

Kam se ztrácejí mufloni?

Z areálu pod Kunětickou horou zmizel už druhý trofejní kousek

Hejtman Netolický: Velké poděkování lékařům

Hejtman Netolický: Velké poděkování lékařům

Dobrá zpráva pro pacienty na prosinec

Více přihlášek, méně papírování

Více přihlášek, méně papírování

Studenty čekají změny u přijímaček

Mít na co hrát je základ

Mít na co hrát je základ

Mladí konzervatoristé se mohou těšit na výraznou obnovu hudebních nástrojů

V souvislostech

V souvislostech

Zemědělci a potravináři debatovali o cenách a kvalitě potravin

Smutný příběh s dobrým koncem

Smutný příběh s dobrým koncem

Hasičská klubovna ve Svinčanech vstala i díky podpoře kraje z popela