Reflexe až do roku 2030

Region - 13. 09. 2022
Reflexe až do roku 2030

PARDUBICE - V pondělí Rada Pardubického kraje jednohlasně odsouhlasila dva důležité dokumenty z oblasti zdravotnictví. Prvním je aktualizace Střednědobé koncepce zdravotnictví Pardubického kraje, jejíž součástí je Akční plán. Druhý materiál, který prošel schvalovacím procesem, je aktualizace Koncepce lůžek následné péče v Pardubickém kraji s Akčním plánem.

 

U obou dokumentů došlo k aktualizacím, protože Střednědobá koncepce zdravotnictví Pardubického kraje pochází z roku 2010 a Koncepce lůžek následné péče v Pardubickém kraji byla připravena v roce 2013. Upravené koncepce jsou sestaveny pro období 2022 až 2030 a reflektují klíčové existující zdravotnické dokumenty na národní a krajské úrovni, zejména Strategický rámec rozvoje péče o zdraví v ČR do roku 2030. Koncepce budou podkladem pro zmapování dostupnosti zdravotních služeb v regionu a jejich cílem bude i zkvalitnění péče o nemocné při stabilizaci ekonomiky jednotlivých zařízení a krajského zdravotnictví jako celku.

 

„Střednědobá koncepce zdravotnictví obsahuje od preventivní péče také péči primární, ambulantní, akutní, následnou a dlouhodobou péči, doplněnou péčí rehabilitační, lázeňskou a v neposlední řadě paliativní. Koncepce se nezabývá jen krajem zřízenými organizacemi, ale zdravotnictvím jako celkem. Zdravotní síť je v ní analyticky zmapována napříč celým krajem, dokument také poslouží pro návrhy legislativních změn a zároveň bude podpůrným prostředkem pro zdravotní pojišťovny při rozhodování o pokrytí zdravotními službami. Neméně důležitým cílem je i propojení oborů v oblasti zdravotní péče tak, aby byly v kraji dostupné a poskytovaly kvalitní zdravotní služby,“ vysvětluje důvody aktualizace dokumentů Michaela Matoušková, náměstkyně hejtmana zodpovědná za zdravotnictví.

 

Práce odborné skupiny vedené náměstkyní hejtmana a krajským odborem zdravotnictví začaly již v polovině prosince loňského roku a skončily letos v srpnu. „V souvislosti se zpracováním všech dat jsem organizovala další specializovaná jednání ke všem nově zpracovávaným oborům, zejména pak k paliativní péči, kterou naše koncepce rozvíjí více dopodrobna. Jako důležité vnímám propojení zdravotně sociálního pomezí, a proto byla jednání konzultována i s radním pro sociální oblast Pavlem Šotolou. Kvůli tvorbě dokumentu jsme měli také řadu jednání s řediteli zdravotních služeb a dalšími odborníky,“ dodala Michaela Matoušková.

 

Zpracování obou dokumentů je součástí aktivit projektu „Zefektivnění řízení Pardubického kraje v samosprávných oblastech prostřednictvím tvorby strategických dokumentů a vzděláváním projektového řízení“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014481, spolufinancovaného z Operačního programu zaměstnanost (OPZ). (MiV) Ilustrační foto: BEDŘICH PRÁCHENSKÝ

Mohlo by vás zajímat:

Plán údržby schválen

Plán údržby schválen

Silničáři budou letos přes zimu udržovat přes 3000 kilometrů krajských komunikací

Mají obavy z budoucnosti

Mají obavy z budoucnosti

Zemědělci jsou rádi za průběh letošních žní

Majitel bronzu je od nás

Majitel bronzu je od nás

Medailista z MS ve veslování je profesionálním hasičem v Pardubicích

Páteční slavnost v aule

Páteční slavnost v aule

Univerzita Pardubice udělí čestné doktoráty dvěma vědeckým osobnostem

Stát si daně za ně ohlídá

Stát si daně za ně ohlídá

Muž převážel celkem 90 000 kusů cigaret bez tabákových nálepek a bez dokladů ke zboží

Žáci mají o projekt zájem

Žáci mají o projekt zájem

Význam oblíbených TECHNOhrátek je nepopiratelný