Kdy jste je viděli naposledy?

Region - 17. 11. 2022
Kdy jste je viděli naposledy?

PARDUBICE - Koroptev, rak, koukol – pamatujete si, kdy jste je viděli naposledy? A co skřivan, křeček nebo kopřiva žahavka? Přijďte sobě i dětem připomenout živočichy a rostliny, které jste dříve běžně vídali, a postupně mizí z očí! V nové výstavě s příznačným názvem Kdy jste je viděli  naposledy? odhalíte známé i překvapivé důvody postupujících negativních změn v naší přírodě. Východočeské muzeum ji na Zámku Pardubice otevřelo ve středu 16. listopadu.

Pestrost druhů a stavy populací mnoha z nich v naší krajině nebezpečně klesají. Přibývají ale  „útočníci“ a „navrátilci“ – druhy invazní, expandující a druhy nedávno vzácné, které se nyní vracejí. Sýček obecný trpí hustotou i sterilitou trávníků a polí, kde jen těžko loví dostatek hmyzu, drobných savců a žížal. Syslovi obecnému zase schází nižší řidší travní porost, v kterém má přehled o blížících se predátorech. Z nižších poloh téměř vymizela zmije obecná, dříve typický had vřesovišť a rašelinišť doplácí na odvodňování krajiny.

Nové výstavní sály muzea se proto promění v rozličná prostředí. Návštěvníky uvítá prázdná, téměř sterilní krajina, které dominuje obří červená kniha ohrožených druhů. „Původní živočichové a rostliny i jejich biotopy mizí z rozmanitých příčin, dnes navíc nebývalou rychlostí. Pokud chceme alespoň trochu pochopit, co se s naší přírodou děje, nezbývá než pečlivě zkoumat jednotlivé druhy, historii jejich výskytu, jejich biotopy, změny v krajině a mnoho dalších okolností. Někdy je to takřka detektivní práce a rozhodující příčina může být překvapivá,“ vysvětluje kurátor výstavy Jan Dolanský, vedoucí přírodovědného oddělení muzea.

Životem bují další část výstavy, která připomíná spíš džungli. „Existuje celá řada rostlin i živočichů, kterým současná situace naopak vyhovuje, kolonizují nová území a jejich stavy stoupají. Pokud se do naší přírody navracejí dříve ohrožení živočichové a rostliny, je to většinou dobře. Méně prospěšný, ale velmi častý je naopak příchod druhů nepůvodních,“ upozorňuje Dolanský. Mezi takové patří třeba mediálně známý pavouk zápřednice jedovatá, exoticky působící pták vlha pestrá nebo podél železnic se šířící lomikámen trojprstý.

Děti mohou poznávat zvířata a rostliny prostřednictvím her, hádanek a záludných úkolů. „Podle ocásku zkusí rozeznat lišku nebo vydru, prolezou i bobří noru a vydrápou se k sokolímu hnízdu. Zažijí, jaké je to bloudit jako los. Dozví se, které rostliny se trhat smí, a které ne a mohou samy přispět vlastními nápady a radami, jak lépe chránit přírodu,“ popisuje aktivity pro nejmenší návštěvníky edukátorka Monika Kabešová.

Zajímavá místa s mnoha vzácnými rostlinami a živočichy nejsou ale jen v rezervacích. Poslední útočiště nalézají některé druhy na postindustriálních stanovištích. A tak se ve výstavě objeví i místa, která bývala donedávna považována za nehezké jizvy v krajině, a volalo se po jejich urychlené rekultivaci, a která začínají být uznávána jako lokality významné pro ochranu přírody a zachování biodiverzity.

Výstava bude přístupná do 3. září 2023. (skp) Foto: VČM

Mohlo by vás zajímat:

Filmaři hledají lokace mimo Prahu

Filmaři hledají lokace mimo Prahu

Pro Pardubický kraj je to velká příležitost

Chystají novinku na zámku

Chystají novinku na zámku

Lapidárium představí kamenné památky od středověku do současnosti

Galavečer plný dobra

Galavečer plný dobra

Kromě jiných ocenil i třídu děvčat, která se věnuje charitě a dobrovolnictví

Uznání pro Krásku z Kladiny i pro pivo

Uznání pro Krásku z Kladiny i pro pivo

Dokument o nálezu jedinečné nádoby a objevu nejstaršího piva svého druhu uspěl na festivalu v Bratislavě

Na několik etap

Na několik etap

Kraj pokračuje v přípravách na rozšíření parkovacích ploch v Pardubické nemocnici

Perný víkend pro silničáře

Perný víkend pro silničáře

Najezdili v Pardubickém regionu 61 tisíc kilometrů