O 20 procent více peněz

Region - 02. 12. 2022
O 20 procent více peněz

PARDUBICE - Pardubický kraj vyhlašuje programové dotační tituly na rok 2023. Jejich struktura je podobná jako pro letošní rok. Dotace se týkají oblastí územního plánování, regionálního rozvoje, rozvoje venkova, obcí s památkami UNESCO, ekologické výchovy, péče o životní prostředí, podpory včelařů, lesního hospodářství, výstav pořádaných chovatelskými organizacemi, cestovního ruchu, sportu a volnočasových aktivit, kultury a památkové péče, spolupráce se zahraničními regiony, bezpečnosti silničního provozu a cyklodopravy, sociálních věcí a neziskového sektoru, zdravotnictví, dobrovolných hasičů obcí a ostatních složek IZS a nově také aktivit pro podporu rodiny. Celkově je připravena částka přesahující 110 milionů korun. Další prostředky mohou být uvolněny v průběhu roku.

 

„V rámci vyhlašovaných dotačních titulů se držíme slibu, který jsme dali v době koronavirové pandemie, kdy jsme byli bohužel vnějšími okolnostmi nuceni zasáhnout do dotačních titulů a snížit celkový objem poskytovaných prostředků. V rámci rozpočtu pro rok 2023 jsme proto pro dotační tituly vyčlenili částku o přibližně 20 procent vyšší, což věřím, že pomůže zohlednit stávající nárůsty cen energií, pohonných hmot a dalších vstupů. V souhrnu se u aktuálně vyhlášených dotačních titulů jedná o částku přesahující 110 milionů korun, která se však může v průběhu roku navýšit s ohledem na v tuto chvíli připravované novinky. Touto podporou chceme pomoci organizátorům kulturních, společenských či sportovních akcí, ale také obcím s jejich investičními aktivitami,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

 

Krajské dotační tituly jsou vzhledem ke svému nastavení a snadné administraci dlouhodobě u žadatelů vnímané pozitivně. Důležitá je také stabilita podpory. Dílčí změny se však ve vyhlašovaných titulech čas od času objevují, a to i se zohledněním vnější potřeby. „Pro příští rok máme několik změn. Ke stávajícím dotačním titulům přibyly některé další, například v oblasti sociální péče jsou to dotace pro aktivity zaměřené na podporu rodiny a v oblasti dopravy dotace pro podporu přípravy cyklostezek a cyklotras a podpora městské mobility formou bikesharingu. Jednotlivé krajské dotační programy také více reagují na vymezení problémových obcí a poskytují žadatelům z jejich území dílčí bonifikaci, která se liší v návaznosti na vyhlášený dotační program,“ uvedl radní pro regionální rozvoj a evropské fondy Ladislav Valtr.

 

Právě podpora bikesharingu je jednou z významných novinek ve struktuře krajských dotačních programů. „Cílem tohoto dotačního programu je podpořit zavedení sdílených kol v obcích nad tři tisíce obyvatel a nabídnout tuto službu občanům po dobu 15 minut jízdy zdarma. Maximální výše dotace na jednoho žadatele činí 350 tisíc korun,“ vysvětlil hejtman Martin Netolický.

 

Nové dotační tituly však mohou vzniknout i v průběhu roku. Jedním z nich je podpora projektu Pošta Partner. „Cílem tohoto připravovaného dotačního programu s finančním objemem přibližně tři miliony korun je pomoci obcím či provozovatelům místních obchodů s vytvořením Pošty Partner a provozem v prvním roce fungování. Na tomto principu nyní komunikujeme s Českou poštou, která provozovatelům na zajištění služeb pošty přispívá finančně i materiálně. Věřím, že by tento dotační titul mohl být úspěšný, a pokud vše půjde podle našich plánů, tak by měl být vyhlášen na jaře příštího roku,“ sdělil hejtman.

 

Podrobnosti k jednotlivým programům, formuláře i datum uzávěrky jednotlivých programů najdou zájemci na adrese: www.pardubickykraj.cz/dotace. (DoB) Ilustrační foto: BEDŘICH PRÁCHENSKÝ

Mohlo by vás zajímat:

Především do oblasti dopravy

Především do oblasti dopravy

Investice kraje posílí v letošním roce 1,2 miliardy korun

Za účasti odborníků od nás

Za účasti odborníků od nás

Restaurátoři z Univerzity Pardubice zkoumají malby Emauzského kláštera

Policie hledá svědky

Policie hledá svědky

Chodec po střetu ve Starém Hradišti skončil v nemocnici

Vít Rakušan na Pardubicku

Vít Rakušan na Pardubicku

Ministr vnitra navštívil v pátek LDN Rybitví a „chemičárnu“ v krajském městě

Obor, který studenty baví

Obor, který studenty baví

Chemiklání se letos z Univerzity Pardubice a Cambridge rozšíří i na Oxford

Pro veřejný sektor

Pro veřejný sektor

Kraj rozšiřuje spolupráci s Univerzitou Pardubice