O 20 procent více peněz

Region - 02. 12. 2022
O 20 procent více peněz

PARDUBICE - Pardubický kraj vyhlašuje programové dotační tituly na rok 2023. Jejich struktura je podobná jako pro letošní rok. Dotace se týkají oblastí územního plánování, regionálního rozvoje, rozvoje venkova, obcí s památkami UNESCO, ekologické výchovy, péče o životní prostředí, podpory včelařů, lesního hospodářství, výstav pořádaných chovatelskými organizacemi, cestovního ruchu, sportu a volnočasových aktivit, kultury a památkové péče, spolupráce se zahraničními regiony, bezpečnosti silničního provozu a cyklodopravy, sociálních věcí a neziskového sektoru, zdravotnictví, dobrovolných hasičů obcí a ostatních složek IZS a nově také aktivit pro podporu rodiny. Celkově je připravena částka přesahující 110 milionů korun. Další prostředky mohou být uvolněny v průběhu roku.

 

„V rámci vyhlašovaných dotačních titulů se držíme slibu, který jsme dali v době koronavirové pandemie, kdy jsme byli bohužel vnějšími okolnostmi nuceni zasáhnout do dotačních titulů a snížit celkový objem poskytovaných prostředků. V rámci rozpočtu pro rok 2023 jsme proto pro dotační tituly vyčlenili částku o přibližně 20 procent vyšší, což věřím, že pomůže zohlednit stávající nárůsty cen energií, pohonných hmot a dalších vstupů. V souhrnu se u aktuálně vyhlášených dotačních titulů jedná o částku přesahující 110 milionů korun, která se však může v průběhu roku navýšit s ohledem na v tuto chvíli připravované novinky. Touto podporou chceme pomoci organizátorům kulturních, společenských či sportovních akcí, ale také obcím s jejich investičními aktivitami,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

 

Krajské dotační tituly jsou vzhledem ke svému nastavení a snadné administraci dlouhodobě u žadatelů vnímané pozitivně. Důležitá je také stabilita podpory. Dílčí změny se však ve vyhlašovaných titulech čas od času objevují, a to i se zohledněním vnější potřeby. „Pro příští rok máme několik změn. Ke stávajícím dotačním titulům přibyly některé další, například v oblasti sociální péče jsou to dotace pro aktivity zaměřené na podporu rodiny a v oblasti dopravy dotace pro podporu přípravy cyklostezek a cyklotras a podpora městské mobility formou bikesharingu. Jednotlivé krajské dotační programy také více reagují na vymezení problémových obcí a poskytují žadatelům z jejich území dílčí bonifikaci, která se liší v návaznosti na vyhlášený dotační program,“ uvedl radní pro regionální rozvoj a evropské fondy Ladislav Valtr.

 

Právě podpora bikesharingu je jednou z významných novinek ve struktuře krajských dotačních programů. „Cílem tohoto dotačního programu je podpořit zavedení sdílených kol v obcích nad tři tisíce obyvatel a nabídnout tuto službu občanům po dobu 15 minut jízdy zdarma. Maximální výše dotace na jednoho žadatele činí 350 tisíc korun,“ vysvětlil hejtman Martin Netolický.

 

Nové dotační tituly však mohou vzniknout i v průběhu roku. Jedním z nich je podpora projektu Pošta Partner. „Cílem tohoto připravovaného dotačního programu s finančním objemem přibližně tři miliony korun je pomoci obcím či provozovatelům místních obchodů s vytvořením Pošty Partner a provozem v prvním roce fungování. Na tomto principu nyní komunikujeme s Českou poštou, která provozovatelům na zajištění služeb pošty přispívá finančně i materiálně. Věřím, že by tento dotační titul mohl být úspěšný, a pokud vše půjde podle našich plánů, tak by měl být vyhlášen na jaře příštího roku,“ sdělil hejtman.

 

Podrobnosti k jednotlivým programům, formuláře i datum uzávěrky jednotlivých programů najdou zájemci na adrese: www.pardubickykraj.cz/dotace. (DoB) Ilustrační foto: BEDŘICH PRÁCHENSKÝ

Mohlo by vás zajímat:

Filmaři hledají lokace mimo Prahu

Filmaři hledají lokace mimo Prahu

Pro Pardubický kraj je to velká příležitost

Chystají novinku na zámku

Chystají novinku na zámku

Lapidárium představí kamenné památky od středověku do současnosti

Galavečer plný dobra

Galavečer plný dobra

Kromě jiných ocenil i třídu děvčat, která se věnuje charitě a dobrovolnictví

Uznání pro Krásku z Kladiny i pro pivo

Uznání pro Krásku z Kladiny i pro pivo

Dokument o nálezu jedinečné nádoby a objevu nejstaršího piva svého druhu uspěl na festivalu v Bratislavě

Na několik etap

Na několik etap

Kraj pokračuje v přípravách na rozšíření parkovacích ploch v Pardubické nemocnici

Perný víkend pro silničáře

Perný víkend pro silničáře

Najezdili v Pardubickém regionu 61 tisíc kilometrů