ZEVO není klasická spalovna

Region - 28. 06. 2023
ZEVO není klasická spalovna

V médiích se nyní slovo spalovna skloňuje poměrně často. A protože se téma týká všech našich pravidelných čtenářů, poprosili jsme o rozhovor paní ředitelku Elektráren Opatovice (EOP) Romanu Zadrobílkovou, aby nám pomohla správně pochopit projekt ZEVO (pozn. red. - zařízení pro energetické využití odpadu) a zodpověděla nám dotazy, které se zamýšleným projektem úzce souvisí.

 

Dozvěděli jsme se informace, které nám pomohly vnímat projekt a jeho potřebu z širšího pohledu.

 

Na začátek poprosím o krátké a srozumitelné představení projektu spalovny, kterou plánujete vybudovat v opatovické elektrárně.

My v EOP neplánujeme vybudovat klasickou spalovnu, ale ZEVO. V tom je možná ten zásadní rozdíl, který obyčejný člověk, jenž není zběhlý v oblasti energetiky či nakládání s odpady, jen těžko rozlišuje. Ale to je pochopitelné. Rozdíl mezi klasickou spalovnou a energetickým využitím v ZEVO definuje zákon. Zatímco běžná spalovna slouží pouze k likvidaci odpadů, ZEVO vyrábí z našich odpadů tepelnou a elektrickou energii. Určitě je nutné rozlišovat a neplést si naše ZEVO se záměrem rekonstrukce spalovny nebezpečného odpadu v Rybitví. Naše ZEVO je určené primárně k přeměně odpadů z černých popelnic na teplo a elektrickou energii, tudíž se jedná o dva zcela rozdílné projekty.

 

Proč jste se rozhodli ZEVO budovat?

Budu se snažit na Vaše dotazy odpovídat jednoduše, abych všem čtenářům dokázala problematiku co nejlépe vysvětlit. Proč ZEVO? Logických důvodů je více. Všichni výrobci energií, včetně nás - tepláren, musí nahradit uhlí jiným palivem a technologiemi, které napomohou ke zlepšení životního prostředí. Skupina, do které naše elektrárna spadá, se zavázala opustit uhlí a zcela ho nahradit do roku 2030. Jde o nelehký úkol, který se musí v poměrně krátkém čase splnit, abychom mohli i nadále dodávat lidem teplo, jak jsou zvyklí.

 

Jakou roli tedy hraje ZEVO v tomto nesnadném úkolu?

Elektrárna doposud zajišťovala dodávku tepla 6 kotli na hnědé uhlí. Abychom mohli splnit závazek a od uhlí zcela odejít, je potřeba dnešní výkon z uhlí vhodně nahradit. Větší část stávajícího výkonu se nám podaří nahradit technologií na zemní plyn. Maximální množství zemního plynu, který je v soustavě pro EOP k dispozici, však nepokryje vše. Zbývající výkon musíme nahradit jinak. Zde je důležitá role doplňkových zdrojů, jako je právě ZEVO nebo kotel na biomasu či multipalivový kotel. Bez těchto doplňkových zdrojů, tedy i bez ZEVO, je zejména dodávka tepla v potřebném množství v ohrožení.

 

Nyní se objevuje v médiích, že obec Čeperka na základě výsledků referenda podniká kroky znemožňující stavbu zařízení v jejím katastru. Může to mít nějaké dopady na občany?

Bohužel, každá akce vyvolá reakci. I když bylo naší snahou nabídnout vedení obce a jejich občanům řešení, které by bylo oboustranně výhodné, jsme dnes v této situaci. Proběhlo setkání s občany, kde jsme projekt představili, prezentovali webové stránky ZEVO s kontakty pro jejich dotazy, ke kterým jsme všechny aktivně nabádali. A před samotným referendem bylo naší snahou objektivně informovat všechny občany o případných hrozbách, ale i přínosech souvisejících s vybudováním ZEVO v jejich katastru. O výsledku referenda rozhodlo pouhých 50 hlasů z celkových 500 hlasujících. I navzdory konečnému negativnímu výsledku je pro nás jasným signálem, že velká část lidí z Čeperky správně vnímá důležitost a potřebnost technologie ZEVO.

 

Uvádíte potřebu a důležitost ZEVO, ale přesah je přeci větší, než určují hranice malé obce Čeperky, pokud tomu správně rozumím?

Ano chápete to správně. ZEVO má sloužit nejen jako doplňkový zdroj k zemnímu plynu pro nezbytnou výrobu tepla v rámci modernizace elektrárny. Jeho další důležitou rolí je regionální řešení „Co s odpadem?“ po roce 2030, kdy odpady z černých popelnic nebudou moci končit na skládce jako dnes. Jiné plnohodnotné řešení prozatím vymyšlené není a komplikování výstavby ZEVO světélko na konci tunelu bohužel jen oddaluje. Smutné na tom je, že se to později promítne nám všem v základních výdajích na bydlení.

 

Ve spojitosti s referendem jste zmiňovala informování občanů o případných hrozbách a přínosech. O jaké se tedy jedná?

Věřím, že občané byli před konáním referenda informování o těchto skutečnostech nejen z naší strany, ale i ze strany vedení obce. Stejně tak předpokládám, že byly ze strany obce důkladně promyšleny důsledky přijetí změny územního plánu bez ZEVO a občané s nimi byli předem též seznámeni.

Hlavní pozitivní přínosy, ze kterých mohli občané v případě vybudování ZEVO profitovat, byly garantované příznivé ceny za teplo z EOP, které využívá většina obyvatel, a kompletní pokrytí nákladů spojených s odpadovým hospodářstvím obce. Dnes se jedná o náklady v rozpočtu obce ve výši přibližně 1,5 milionu korun, ale v roce 2030 může jít až o trojnásobek této částky. Znemožněním výstavby ZEVO říká bohužel obec NE navýšení obecního rozpočtu o tuto, v budoucnu zcela jistě nezanedbatelnou položku a naopak pro své občany připouští zdražování tepla.

 

Zdražování tepla se bude týkat pouze Čeperky?

Pokud nebude možné vybudovat ZEVO a nahradit tak chybějící část potřebného výkonu, ovlivní tato skutečnost všechny naše odběratele. Byl zde již zmiňován mnohem větší přesah a význam ZEVO, a právě cena za teplo pro všechna naše města a obce, které zásobujeme, je toho důkazem. A ano, cena pro Čeperku může být odlišná, tedy vyšší než pro ostatní odběratele. Dodávky tepla do Čeperky jsou specifické. Jedná se převážně o rodinné domy s původními přípojkami na rozlehlém území. Provoz je více časově, údržbově a tedy i finančně náročnější, než je tomu v jiných lokalitách. I přesto EOP historicky, jako vstřícný krok, doposud udržovala ceny odběratelům v Čeperce ve stejné výši jako ostatním zákazníkům.

 

Pokud by naše čtenáře zajímaly další detaily k ZEVO nebo měli zájem i o jiné informace, kam se mohou obrátit?

Dotazy jsou vždy vítány, protože značí zájem. Navíc u nových projektů jsou informace to základní a za mne nezbytné. Ohledně ZEVO je nejlepší navštívit webové stránky projektu www.zevo-opatovice.cz nebo naše oficiální stránky www.eop.cz. V obou případech jsou k dispozici potřebné kontakty, kam mohou čtenáři napsat nebo si zavolat o informaci, která je zajímá. Předem říkám, že žádný dotaz není špatný. Budeme se na ně těšit a rádi je zodpovíme. Děkuji. (zr – PI) Vizualizace: EOP (Tak by mohlo ZEVO vypadat)

Mohlo by vás zajímat:

Kam se ztrácejí mufloni?

Kam se ztrácejí mufloni?

Z areálu pod Kunětickou horou zmizel už druhý trofejní kousek

Hejtman Netolický: Velké poděkování lékařům

Hejtman Netolický: Velké poděkování lékařům

Dobrá zpráva pro pacienty na prosinec

Více přihlášek, méně papírování

Více přihlášek, méně papírování

Studenty čekají změny u přijímaček

Mít na co hrát je základ

Mít na co hrát je základ

Mladí konzervatoristé se mohou těšit na výraznou obnovu hudebních nástrojů

V souvislostech

V souvislostech

Zemědělci a potravináři debatovali o cenách a kvalitě potravin

Smutný příběh s dobrým koncem

Smutný příběh s dobrým koncem

Hasičská klubovna ve Svinčanech vstala i díky podpoře kraje z popela