Akce pro veřejnost je zdarma

Region - 31. 01. 2024
Akce pro veřejnost je zdarma

PARDUBICE - Mezinárodní den žen a dívek ve vědě si letos Univerzita Pardubice připomene na speciálním večeru. Ve středu 7. února od 17 hodin pořádá akci, na kterou zve všechny zájemce nejen z Pardubic. V prostorách univerzitní auly se bude s vědkyněmi diskutovat na různá aktuální témata. Akce se zúčastní také rektor Univerzity Pardubice Libor Čapek.

 

Jaké je být vědkyní v České republice? Mají dnes ženy ve vědě stejné možnosti uplatnění jako muži? Jak velkou bariérou je pro vědce a vědkyně rodičovství? Na tyto a další otázky se pokusí odpovědět debatující vědkyně během moderované diskuse. Akce také představí ženy, které se na jednotlivých fakultách univerzity specializují na různá vědecká témata, nejen prostřednictvím autentických videorozhovorů, ale i osobně.

 

Součástí večera je také přednáška Genderová rovnost ve vědě a výzkumu od Gabriely Langhammerové z Národního kontaktního centra – gender a věda. To je jediným specializovaným pracovištěm v ČR a v regionu střední a východní Evropy, které se zaměřuje na podporu genderové rovnosti ve výzkumu, podporu výzkumných organizací a státní správy v prosazování genderové rovnosti ve vědě a výzkumu.

 

Mezinárodní den žen a dívek ve vědě připadá oficiálně na 11. února. Valné shromáždění Organizace spojených národů jej vyhlásilo v prosinci 2015. V tomto roce OSN vytvořila 17 cílů světového rozvoje, tzv. Cílů udržitelného rozvoje. Svátek má připomenout zásadní úlohu žen ve vědeckém světě a podpořit jejich zapojení do výzkumné činnosti. Univerzita Pardubice větší důraz na genderovou dimenzi výzkumu a podporu vyššího zastoupení žen v rozhodovacích pozicích zahrnula mezi cíle svého Plánu rovných příležitostí. Univerzita letos znovu obhájila prestižní ocenění HR Award. Certifikát, který ukazuje, jakou prioritu dává tato vzdělávací instituce péči o své zaměstnance, získala poprvé už před třemi lety.

 

Akce je pro veřejnost a je zdarma. Přístup do sálu je bezbariérový. K dispozici bude dětský koutek s možností sledování dění v sále prostřednictvím obrazovky. (MaM) Repro: UPCE

 

Mohlo by vás zajímat:

Svatojakubské pozvání

Svatojakubské pozvání

Nadcházející víkend nabízí několik příležitostí k cestě, kultuře i duchovnímu usebrání

Konstrukci montovali Švédové

Konstrukci montovali Švédové

Jízdárna v Kladrubech nad Labem roste jako z vody

Více energie ze slunce

Více energie ze slunce

Pardubický kraj pokračuje v budování fotovoltaických elektráren na svých objektech

Nezaměstnanost v červnu: 2,8 %

Nezaměstnanost v červnu: 2,8 %

Počet rekvalifikací a kurzů vzrostl meziročně na téměř dvojnásobek

Přijal a foukl

Přijal a foukl

Cyklista s téměř třemi promile alkoholu v krvi vyvázl z dopravní nehody jen se šrámy

Parní vlak propojí dva kraje

Parní vlak propojí dva kraje

Cestující mají jednu z posledních možností projet se s historickou lokomotivou na hlavním koridoru