Resortní vyznamenání děkanovi

Region - 25. 08. 2021
Resortní vyznamenání děkanovi

PRAHA / PARDUBICE - Za pedagogickou činnost udělil děkanovi Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice ministr školství prestižní resortní vyznamenání. Medaili Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy 2. stupně převzal v úterý profesor Petr Kalenda na slavnostním aktu v prostorách Senátu ČR. Děkan podporuje a aktivně se účastní akcí, které mají vzbudit mezi žáky zájem o technické obory a studium chemie.

 

Prof. Ing. Petr Kalenda, CSc. se věnuje propagaci chemie mezi studenty základních a středních škol dlouhodobě. Děkan Fakulty chemicko-technologické svým aktivním působením podporuje významné soutěže žáků základních škol a středoškolských studentů v oboru, iniciativně prohlubuje spolupráci fakulty se středními školami v oblasti vzdělávacích aktivit pro studenty i pedagogy.

 

Toto vyznamenání pro mě osobně znamená velmi mnoho. Je opravdu důležité vzbuzovat u mladých lidí zájem o technické obory i vášeň pro vědu už od žákovského věku. Mnohé děti, které jsme za poslední roky aktivně na středních školách oslovili nebo viděli u nás se zápalem soutěžit, se už staly úspěšnými studenty nebo absolventy,“ řekl Petr Kalenda.

 

Děkan stál u zrodu unikátní, dnes celostátní soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR, která je jednou z nejvýznamnějších propagačních akcí v oblasti chemie v ČR. Soutěž pro žáky devátých tříd základních škol původně vznikla ve spolupráci fakulty a firmy Synthesia jako propagace chemie v kraji, postupně se stala celonárodní. Posledního ročníku se účastnilo více než 10 tisíc studentů z celé republiky. Finále a vyhlášení celostátních vítězů probíhá každý rok na Fakultě chemicko-technologické a účastní se ho také ředitelé předních českých a slovenských firem působících v oblasti chemie.

 

Profesor Kalenda aktivně působí v rámci soutěže Festival vědy a techniky pro děti a mládež, kterou od roku 1992 pořádá Asociace pro mládež, vědu a techniku (AMAVET, a.s.) společně s Pardubickým krajem a Univerzitou Pardubice. Právě pod vedením děkana fakulty se vyhlašují a udělují ceny v oblasti chemie, v kategorii Junior (ZŠ) i Středoškolák (SŠ). Děkan Petr Kalenda několik desetiletí zasedal v odborné porotě této soutěže při hodnocení nejlepších projektů a aktivně se podílel na motivování talentovaných žáků ZŠ a SŠ v oboru chemie prostřednictvím řešení konkrétních vědeckých a technických projektů a podporou rozvoje tvůrčích schopností začínajících badatelů. Řada oceněných mladých vědců je dnes již úspěšnými absolventy Fakulty chemicko-technologické a vyhledávanými odborníky v oboru chemie.

 

Panu děkanovi gratuluji a děkuji za jeho přínos. Cena je důležitá pro fakultu, ale i pro celou naši univerzitu. Je dobře, že systematická podpora technických oborů je takto státem oceněna,“ uvedl prorektor pro vědu a rozvoj Univerzity Pardubice Libor Čapek.

 

Petr Kalenda (59) je absolventem (1985) Vysoké školy chemicko-technologické v Pardubicích, obor Technologie výroby a zpracování polymerů. Působí v Oddělení nátěrových hmot a organických povlaků Ústavu chemie a technologie makromolekulárních látek Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. V roce 2007 byl jmenován profesorem pro obor Technologie makromolekulárních látek. Vědecky se zabývá zejména studiem molekulárních a nadmolekulárních struktur materiálů, chemií filmotvorných látek, organickými povlaky a antikorozními pigmenty pro ekologické nátěrové systémy, které mají velké aplikační využití. Odbornou spolupráci s aplikační praxí podpořil v posledních letech realizací významného projektu Partnerství pro chemii. V letech 2007 – 2015 působil jako proděkan pro pedagogiku fakulty a od roku 2015 až dosud zastává funkci děkana Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. (MaM) Foto: M. REINBERK

Mohlo by vás zajímat:

Čeperka chystá referendum

Čeperka chystá referendum

Proces EIA na spalovnu v Opatovicích započal

Akce nabitá dobrými skutky

Akce nabitá dobrými skutky

Předány ceny za dobrovolnictví a společensky odpovědným firmám

Proč vyrostlo lešení

Proč vyrostlo lešení

Dům U Jonáše dostane pravidelnou údržbu fasády a oken

Útulné pokojíčky i útrpné právo

Útulné pokojíčky i útrpné právo

Hrad Rychmburk otevřel druhou sezónu o něco bohatší

Na Podhrázi hořela stodola

Na Podhrázi hořela stodola

Požár vzniklý dětskou hrou likvidovalo šest jednotek hasičů

Být hasičem není legrace

Být hasičem není legrace

Den otevřených dveří opět se zajímavými ukázkami