Smysluplná konference

Město Pardubice - 20. 07. 2022
Smysluplná konference

PARDUBICE - Bezbariérovost by měla být jedním z důležitých témat měst. Pardubická radnice se problematice odstraňování bariér věnuje již dvacet let, a to zejména prostřednictvím Komise pro bezbariérovost, díky níž ve městě v roce 2014 vznikl speciální Program podpory bezbariérovosti. Za tu dobu se tak radnici podařilo finančně podpořit desítky projektů.Cílem programu, který jsme na městě vypsali poprvé v roce 2014, je finanční podpora zacílená na odstraňování bariér ve městě. Radnice tímto způsobem do nejrůznějších projektů v minulých letech investovala téměř 10 milionů korun, které pomohly například s vybavením vozidel pardubické MHD, informačním systémem TYFLOSET pro osoby se sníženou schopností orientace a pohybu, další příspěvek putoval například do Pardubické nemocnice na vybavení pro imobilní pacienty nebo do Východočeského divadla, kde dotaci využili na zřízení bezbariérového vstupu do hledištní části divadla či do kostela sv. Bartoloměje a na hodně využívanou poštu v ulici Jana Palacha,“ informuje náměstek primátora Jakub Rychtecký s tím, že další dotace posloužily na úpravu bezbariérových vstupů na řadě míst včetně ZŠ Závodu míru nebo Krajské knihovny v Pardubicích.Pardubická radnice se vzhledem ke svému systémovému přístupu k řešení bezbariérovosti stala centrem pro celostátní konferenci Společně k bezbariérovosti. „Letos jsme na radnici organizovali již její šestý ročník. Konference se vždy účastní mnoho odborníků z celé republiky. Díky těmto konferencím můžeme navzájem nasdílet zkušenosti z jiných měst, učíme se z příkladů dobré praxe a máme možnost navázat spolupráci s dalšími experty a zástupci nejen veřejné správy. Konference je navíc unikátní tím, že téma bezbariérovosti je multioborová záležitost, takže je vždy velmi obtížné sestavit takový program, který bude atraktivní pro všechny účastníky zahrnující nejen zástupce stavebních úřadů a speciálních stavebních úřadů, ale také projektanty, architekty a zástupce akademické sféry, kteří jsou pro nás klíčovými účastníky,“ popisuje přípravu a cíle konference Ivana Liedermanová, předsedkyně Komise pro bezbariérovost pardubického magistrátu.Setkání, které letos přilákalo na 70 účastníků, bylo v rámci letošního ročníku rozděleno do tří tematických panelů, kdy první část byla zaměřena na veřejná prostranství, dopravu a bezbariérovost, druhý panel organizátoři věnovali systému podpory bezbariérovosti měst a tématem třetího panelu se staly inovativní technologie pro bezbariérovost. Všechny příspěvky byly zajímavé, především příspěvek stálé účastnice konferencí profesorky Ireny Šestákové a architekta Jana Tomandla nazvaný „Metodika uplatňování principů univerzálního designu a celoživotního bydlení v bytové výstavbě“ (zpracované jako metodika pro MMR ČR). Zaujaly i komplexní příspěvek odborné konzultantky pro bezbariérové prostředí Dagmar Lanzové s názvem „Přístupnost veřejných prostranství“ či vystoupení firmy NEWTON Technologies, a. s. a Dity Horochovské, nositelky Ceny Olgy Havlové s prezentací úspěšného projektu „Silou hlasu“, díky kterému mohou lidé s omezenou schopností pohybu ovládat počítač pouze svým hlasem, čímž se stávají více nezávislí na pomoci jiných. Všechny příspěvky z konference je možné dohledat na webu města https://pardubice.eu/bezbarierovost.Pokud by měl někdo z řad veřejnosti tip na odstranění bariér přímo v Pardubicích, může své podněty zaslat na e-mail bezbarierovost@mmp.cz. Jednotlivé podněty posoudí Komise pro bezbariérovost, kterou tvoří zástupci jednotlivých odborů Magistrátu města Pardubic, organizací pomáhajících zdravotně postiženým a Dopravní fakulty J. Pernera Univerzity Pardubice. Systémovým odstraňováním bariér ve městě se intenzivně zabývá nejen Komise pro bezbariérovost, ale i vedení města a jednotlivé odbory magistrátu, pardubická univerzita, městské společnosti a Konzultační středisko bezbariérovosti České abilympijské asociace. Pardubice potřebují bezbariérovost nejen pro občany s trvalým handicapem, ale i pro dočasně handicapované, rodiče s kočárky či seniory. (iko) Foto: MmP

Mohlo by vás zajímat:

Ve znamení renesance

Ve znamení renesance

Východočeské divadlo Pardubice se po třech letech opět změní v taneční sál

Čekají se náměty veřejnosti

Čekají se náměty veřejnosti

Město chystá částečnou proměnu náměstí Republiky

Také policie bude připravena

Také policie bude připravena

Jednotky těžkooděnců nacvičovaly na stadionu Arnošta Košťála

Využili více zdrojů

Využili více zdrojů

Orientační běžci mají konečně svou vlastní klubovnu

Terminál B již v létě

Terminál B již v létě

Ze 126 milionů korun pokryjí evropské dotace skoro čtyři pětiny

Školy, Brána borců, terminál

Školy, Brána borců, terminál

Radní města navrhují ve změně rozpočtu další peníze na investice