Hledá se projektant

Město Pardubice - 25. 07. 2022
Hledá se projektant

PARDUBICE - Město hledá projektanta, který jim pomůže s návrhem rozvoje nestabilních ploch zeleně, jež potřebují větší pozornost a péči. Seznam míst, které vyžadují obnovu, radnice již má. Nyní získá zásobník projektů, které městu zajistí připravenost na následující dotační období, jež bude výrazně podporovat obnovu sídelní zeleně a přispěje tak ke zvýšení její stability či doplnění.

 

Dokument koncepčně naváže na zpracovanou Územní studii sídelní zeleně pro město Pardubice a Management péče o sídelní zeleň a bude vytvořen formou seznamu karet jednotlivých lokalit. „Naším cílem je touto cestou zvýšit stabilitu ploch sídelní zeleně. Nejde nám navíc jen o obnovu stávajících zelených ploch, ale také vytváření zcela nových zelených prostranství. Jakmile budeme mít zásobník prospěšných projektů hotov, budeme moci přistoupit k realizaci jednotlivých projektů zaměřených na obnovu sídelní zeleně v našem městě,“ podotýká náměstek primátora zodpovídající za územní plánování Petr Kvaš.

 

Vytipované nestabilní plochy budou dále specifikovány na základě významu ve struktuře města a také v kontextu širších vazeb tak, aby jednotlivé úpravy byly opravdu koncepční. „Naším cílem je prostřednictvím tohoto dokumentu zjistit, jaké zásahy je nutné provést a jaká je očekávaná finanční nákladovost stabilizačních opatření. Stěžejní je, aby jednotlivá opatření a zásahy byla koncepční a aby na sebe navazovala,“ doplňuje za životní prostředí zodpovědný náměstek Jan Nadrchal s tím, že součástí jednotlivých karet, které bude mít radnice k dispozici, bude jak popis možných opatření a zlepšení funkčnosti, tak také pobytovosti a prostupnosti ploch.

 

Chystaný dokument by měl být hotov do konce tohoto roku. „Radnice díky němu navíc získá přehled o finanční náročnosti jednotlivých zásahů a lépe se tak bude moci připravit na dotační možnosti ze strany státu. Tyto aktivity jsou totiž předmětem programového období 2021-2027 Státního fondu životního prostředí, který bude cílit na obnovu sídelní zeleně v kontextu adaptačních opatření,“ uzavírá náměstek Nadrchal. (iko) Ilustrační foto: ROMAN MARČÁK

Mohlo by vás zajímat:

O uprchlících i o válce na Ukrajině

O uprchlících i o válce na Ukrajině

Památník Zámeček na únor chystá přednášku, komentované prohlídky a projekci

Legenda je zpět

Legenda je zpět

Ptačí klec nově každou první sobotu v měsíci v The Factory Bar & Lounge

Osud mostu kpt. Bartoše zpečetěn

Osud mostu kpt. Bartoše zpečetěn

Město již zná aktuální stav důležité spojnice Polabin s oblastí nádraží

Opatření Dopravního podniku

Opatření Dopravního podniku

Změny na linkách pardubické MHD během omezení provozu na mostu kpt. Bartoše

CFIG Arena slavnostně otevřena

CFIG Arena slavnostně otevřena

Rekonstruovaný fotbalový stadion v centru Pardubic si ve středu večer mohla prohlédnout i veřejnost

Vědí už, jaké to je

Vědí už, jaké to je

Zastupitelé města si vyzkoušeli život handicapovaných