Nadrchal: Záměr je špatný

Město Pardubice - 16. 11. 2022
Nadrchal: Záměr je špatný

PARDUBICE - Město má za sebou další veřejné projednání záměru modernizace spalovny v sousední obci Rybitví, která by ročně měla zpracovávat až 20 tisíc tun nebezpečného odpadu. Oproti minulému „setkání“, které se konalo pouze formou online přenosu, mohly tentokrát veřejnost a dotčené orgány či územní celky v pondělí přijít vyjádřit svůj názor osobně do prostor výstavního a společenského centra Ideon. Negativní stanovisko města zde vyjádřil také primátor Pardubic Jan Nadrchal.Pardubice a další obce řeší problém spalovny od roku 2007. Od té doby se společnosti AVE snažíme vysvětlit, že zprovozněná spalovna tu být nemá, že záměr její obnovy je špatný a objekt nemá být znovu zprovozněn. Proč by měla být spalovna zrovna v Rybitví, je jasné – zařízení tam již stojí, což znamená snazší průběh, než kdyby společnost měla stavět nový objekt na zelené louce. Stávající budova není však nic víc než ruina, z našeho pohledu tedy nepůjde o modernizaci, ale o novostavbu. V roce 2009 se navíc stala chyba, když na základě odporu veřejnosti bylo vydáno nesouhlasné stanovisko, které soud smetl ze stolu, tato situace se nesmí znovu opakovat,“ nechal se na včerejším projednání slyšet primátor Pardubic Jan Nadrchal, podle jehož slov je nutné brát ohled také na psychiku obyvatel, kteří by v blízkosti znovuzprovozněné spalovny měli žít.Město využilo svého práva a zaslalo v řádném termínu na Ministerstvo životního prostředí několik podstatných připomínek. „Přepracovaná dokumentace i přes její úpravy a doplnění stále vykazuje značné nedostatky, spuštění spalovny proto považujeme i nadále za nepřípustné. Řada vlivů, včetně synergických a kumulativních vlivů dalších záměrů v průmyslové lokalitě Semtín, nebyla dostatečně vyhodnocena, nemluvě o tom, že dle našich závěrů chybí také dostatečné vyhodnocení skladu odpadů ve spalovně, vlivu na významný krajinný prvek a vyhodnocena nebyla ani kvalita podzemní vody. Ve výčtu nedostatků dokumentace bychom mohli pokračovat, nemluvě o bagatelizování případů mimořádných událostí,“ dodává náměstkyně primátora pro životní prostředí Jiřina Klčová s tím, že dokumentace je mimo jiné zmatečná také v oblasti hlukové zátěže na současnou bytovou a budoucí plánovanou bytovou zástavbu.Rozsah modernizace spalovny má zahrnovat výstavbu nové provozně administrativní budovy s laboratoří na analýzy přijímaných odpadů, modernizaci příjmu odpadů zahrnující rekonstrukci příjmu kapalných odpadů, sanaci bunkru na pevné odpady, součástí projektu jsou také stavební úpravy svozové a provozní budovy, výstavba nové rotační pece a parního kotle a řada dalších úprav. Dokumentace k záměru modernizace spalovny přitom byla již několikrát vrácena s možností upravit stávající podobu podkladů.V současné době je to bohužel ze strany státu nastaveno tak, že se uskuteční veřejné projednání, z něhož vzejdou námitky a následně je dokumentace vrácena k doplnění. Zpracovatel poté dokumentaci právě na základě podaných připomínek přepracuje, znovu podá žádost, znovu se koná veřejné projednání a takto je to pořád dokola. Systém, kdy my prostřednictvím našich připomínek vlastně pomáháme zpracovateli upravit a vyprecizovat dokumentaci tak, aby v závěru nakonec opravdu prošla, je nastaven špatně. Apeluji na zákonodárce, aby stávající zákon upravili například takovým způsobem, aby v případě, kdy dokument například dvakrát za sebou neprojde, neměl možnost minimálně po dobu dalších dvou let projít dalšími úpravami a být znovu projednán. Nemluvě o tom, že by bylo dobré posuzovat, zda není žadatel trestně stíhán,“ doplnil svá předchozí slova primátor Pardubic Nadrchal.Ministerstvo životního prostředí na základě včerejšího veřejného projednání vyhodnotí všechny získané podklady – zpracovanou dokumentaci vlivu na životní prostředí, vyjádření dotčených orgánů státní správy a dotčených obcí, mezi nimi i města Pardubice, připomínky přednesené na veřejném projednání a nezávislého oponentního posudku a vydá závazné stanovisko, zda je stavba z hlediska vlivu na životní prostředí přípustná či nikoliv. Závazné stanovisko dle vlastních slov Ministerstvo životního prostředí vydá do dubna 2023, poté bude následovat integrované povolení a územní a stavební povolení. (iko) Foto: BEDŘICH PRÁCHENSKÝ

Mohlo by vás zajímat:

Vánoční trolejbus

Vánoční trolejbus

Do pardubických ulic opět vyjíždí speciálně nazdobené vozidlo

Divadlo v oranžovém

Divadlo v oranžovém

Připomínka Mezinárodního dne proti násilí na ženách

Mohla by to být krásná škola

Mohla by to být krásná škola

Město zná výsledky architektonické soutěže na novou budovu polabinské ZUŠ

Tip na sobotní odpoledne

Tip na sobotní odpoledne

Speciální prohlídka se zaměří na opevnění a zbrojnici Zámku Pardubice

Deratizace s poplachem

Deratizace s poplachem

Z panelového domu museli hasiči evakuovat 50 osob

Ze Stavařova do Husovky

Ze Stavařova do Husovky

Uprchlíci z Ukrajiny se do poloviny prosince přestěhují