Mezi Palácem a Závodu Míru

Město Pardubice - 18. 09. 2023
Mezi Palácem a Závodu Míru

PARDUBICE - Město připravilo projekt doplnění zeleně v území mezi Masarykovým náměstím a Závodu Míru a vypisuje výběrové řízení na firmu, která by zajistila výsadbu dřevin v okolí obchodního centra Palác Pardubice a pomohla tak radnici toto území zatraktivnit. Kromě toho má tento záměr ještě jednu významnou přidanou hodnotu, a to ochlazovací funkci během horkých letních dnů.Dotčený pozemek u obchodního centra je dlouhodobě nevyužitý a okolí je nevzhledné. Proto se radnice rozhodla, že území využije, nechá jej více zazelenat a ochladit tak jedno z nejteplejších míst v centru. „Jedná se o adaptační opatření v místě, kde máme jeden z nejsilnějších tepelných ostrovů. Chceme vysázením stromů docílit ochlazení prostoru v okolí křižovatky u obchodního centra Palác Pardubice a zároveň vizuálně i pobytově zpříjemnit pomocí vegetačních prvků celé okolí obchodního centra i budovy Kolf. Součástí revitalizace tohoto území bude také výsadba aleje podél příjezdové silnice do ulice Závodu míru,“ informuje o doplnění sídelní zeleně v centru města náměstkyně primátora zodpovědná za životní prostředí Jiřina Klčová.Část nákladů, jejichž odhad činí 1,2 milionu korun, by město rádo pokrylo formou dotace, která by mohla dosáhnout výše až 90 procent nákladů. „Aktuálně podáváme žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí a vypisujeme výběrové řízení na dodavatele. Pokud vše půjde dobře, chtěli bychom s realizací projektu začít ještě letos na podzim,“ dodává náměstkyně Klčová.Projekt bude mít dvě fáze. Ta první bude zahrnovat výsadbu stromů po obou stranách vjezdu do podzemního parkoviště OC Palác Pardubice, okolí budovy Kolf až k parkovišti za poliklinikou, okolí budovy Cetin a dosázeny budou také dřeviny před administrativní budovou naproti zelené ploše u Paláce Pardubice. Stávající dřeviny budou v rámci prací ošetřeny. Druhá fáze projektu pak bude zaměřena na instalaci laviček, aby veřejnost mohla tento prostor využít také k odpočinku, dobudování cestní sítě a vysázení okrasných a trvalkových záhonů.Vzhledem k tomu, že se jedná o adaptační opatření, vybrala radnice takové rostliny, které budou klimaticky odolné. Vysázeno zde bude celkem 90 kusů dřevin, které budou umístěny do kvalitního substrátu a které budou zahrnovat druhy jako akát, pavlónie, okrasné třešně, višně či břízy. Dalších 9 stávajících stromů bude ošetřeno. (iko) Foto: mapy.cz

 

Mohlo by vás zajímat:

Flotila se rozrůstá

Flotila se rozrůstá

Pardubický dopravní podnik nakoupil další parciální trolejbusy

Výměna po čtvrtstoletí

Výměna po čtvrtstoletí

Město investovalo do modernizace chladícího systému v pardubické aréně

Nadané a zvídavé mládí

Nadané a zvídavé mládí

Dětský a Studentský parlament za sebou mají další nabitý ročník

Cestující pod dohledem

Cestující pod dohledem

Pardubický dopravní podnik vybavil kamerami všechna svá vozidla

Změny na linkách MHD

Změny na linkách MHD

O prázdninách pozor na patnáctce a sedmnáctce

Nakonec byli všichni spokojeni

Nakonec byli všichni spokojeni

Zahradní slavnost mateřské školy málem zhatil déšť