Odpustí příslušenství místních poplatků

Město Pardubice - 26. 09. 2023
Odpustí příslušenství místních poplatků

PARDUBICE - Zastupitelé na svém zasedání z minulého pondělí odsouhlasili, že se město připojí k akci Milostivé léto 2023 a to konkrétně v oblasti místních poplatků.

 

„Hlavním principem celého daňového milostivého léta je, že pokud dlužník uhradí původní dlužnou částku, stát mu následně odpustí všechny penále, sankce či úroky,“ přiblížil fungování celé akce první náměstek primátora Jakub Rychtecký, do jehož gesce spadá ekonomika a rozpočet a dodal, že město Pardubice se zapojí v oblasti místních poplatků.

 

Konkrétně se jedná o místní poplatky za komunální odpad, místní poplatky za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných částí měst a místní poplatky za užívání veřejného prostranství.

 

Zánik příslušenství místního poplatku odpuštěním probíhá pouze na žádost poplatníka, a to za splnění tří zákonných podmínek: poplatníkem místního poplatku je výlučně fyzická osoba, která požádá o odpuštění příslušenství místního poplatku v termínu od 1. 7. do 30. 11. 2023. Druhou podmínkou je fakt, že se jedná o nedoplatek na místním poplatku, u kterého lhůta k zaplacení uplynula nejpozději 29. 9. 2022 a jako poslední podmínka je skutečnost, že nedoplatek na místním poplatku byl zaplacen do 30. 11. 2023 nebo bylo u místních poplatků nad 5000 Kč požádáno na příslušném městském obvodě o úhradu ve splátkách.

 

„Existuje také varianta, že nedoplatek zanikne i bez žádosti poplatníka. Nicméně i v tomto případě musí být splněno několik podmínek. Poplatek musel vzniknout do 30. září minulého roku, jednotlivé nedoplatky jsou nižší než 200 korun a dohromady nepřevyšují 1000 korun,“ vysvětlil náměstek Rychtecký.

 

Z milostivého léta správci poplatků, kterými jsou městské obvody, nedoporučili použití daňového milostivého léta na místní poplatek ze psů. „S odůvodněním, že sazba poplatku ze psů, jejichž držitel je přihlášen nebo má sídlo v rodinném domě i v dvougeneračním domě (který má charakter rodinného domu) ve vybraných částech města, činí pouze 100 korun za jednoho psa za kalendářní rok, a proto by zánik nedoplatků na místním poplatku ze psů (bez žádosti) nebyl v těchto případech spravedlivý vůči občanům, kteří tyto poplatky řádně platí,“ upřesnil Rychtecký.

 

Správci místních poplatků sice očekávají minimální zájem o daňové milostivé léto, i tak ale převážil názor se k akci připojit. (kvl) Ilustrační foto: BEDŘICH PRÁCHENSKÝ

 

Mohlo by vás zajímat:

Flotila se rozrůstá

Flotila se rozrůstá

Pardubický dopravní podnik nakoupil další parciální trolejbusy

Výměna po čtvrtstoletí

Výměna po čtvrtstoletí

Město investovalo do modernizace chladícího systému v pardubické aréně

Nadané a zvídavé mládí

Nadané a zvídavé mládí

Dětský a Studentský parlament za sebou mají další nabitý ročník

Cestující pod dohledem

Cestující pod dohledem

Pardubický dopravní podnik vybavil kamerami všechna svá vozidla

Změny na linkách MHD

Změny na linkách MHD

O prázdninách pozor na patnáctce a sedmnáctce

Nakonec byli všichni spokojeni

Nakonec byli všichni spokojeni

Zahradní slavnost mateřské školy málem zhatil déšť