Obě zařízení rozšiřují možnosti

Město Pardubice - 04. 02. 2024
Obě zařízení rozšiřují možnosti

PARDUBICE - V minulém týdnu proběhlo plné zkolaudování Galerie města Pardubic (GAMPA) a inovativního Vzdělávacího centra (Sféra) v nově zrekonstruovaných Automatických mlýnech. Od té doby jedou v řádně zkolaudovaném režimu a jsou užívány bez omezení. GAMPA a Sféra jsou důležitým centrem kulturního a vzdělávacího života v pardubickém regionu a přispívají k obohacení kulturního dědictví a vzdělávacích možností pro veřejnost.Stavební práce spojené s výstavbou Sféry a Galerie města Pardubic město vyšly zhruba na 300 milionů korun s tím, že přibližně 170 milionů korun pokryla dotace EU, kterou radnice čerpala v rámci ITI Hradecko-pardubické aglomerace. Pardubice uspěly se žádostí o dotaci jak na stavební část, tak i na část týkající se špičkového vybavení Sféry. „Ve čtyřech učebnách, čtyřech dílnách, Sférickém hřišti a sálu s vědou na kouli, která je i s prstencem jediná v Evropě, najdeme technologie a výukové vybavení za 89 milionů korun, na které byla získána dotace ve výši 68,4 milionů korun. V minulém týdnu jsme ukončili zkušební provoz. Nyní máme zkolaudováno a instituce mají architektonicky unikátní a kvalitní prostory. Obě instituce zvládly zkušební provoz velmi dobře. Ve Sféře se podařilo postavit nový skvělý tým odborníků a lidí z praxe a podařilo se otestovat výukové programy. Během podzimu jsme spustili rezervační systém pro školy a také pro veřejnost, který doporučuji využívat i na víkendové programy, o které je velký zájem. Jezdí sem cíleně lidé z celé republiky,“ shrnul první měsíce institucí v nových prostorách náměstek primátora pro rozpočet a školství Jakub Rychtecký, zodpovědný za projekty Sféra – Centrální polytechnické dílny a GAMPA, který přišel s myšlenkou přesunutí Galerie města Pardubic do nové městské budovy. Novou pobočku má v objektu sila i pardubické turistické informační centrum.Začátkem roku 2024 ve Sféře odstartovaly špičkové vzdělávací a popularizačně naučné přednášky a workshopy určené speciálně pro seniory (Akademie 3. věku v přírodopisu, Grafická dílna, Jak voní dřevo či Digitální dozrávání). Vše je prezentováno zajímavě a interaktivně ve spojení tradičního řemesla, vědy a techniky. „Provoz ve Vzdělávacím centru Sféra se po kolaudaci budovy zásadně nezměnil. Pokračujeme v technických revizích, naučili jsme se budovu lépe vnímat a podle toho aktuálně ladit i samotné vzdělávací programy. Pro všechny cílové skupiny se snažíme příchod do Sféry co možná nejvíce zjednodušit. Za poslední kvartál loňského roku nás navštívilo zhruba 10 tisíc lidí. Sféra funguje 7 dní v týdnu, kdy s příchodem návštěvníků v přízemí pomáhá recepce. S dalšími subjekty v areálu Automatických mlýnů průběžně hledáme ideové, produktové, marketingové i čistě provozní synergie. Od února 2024 spouštíme 28 inspirativních kroužků a kurzů pro děti i dospělé. Veškeré informace i možnost rezervace na konkrétní kurzy zájemci přehledně najdou na webových stránkách Sféry,“ okomentoval fungování Sféry její ředitel David Koppitz.Galerie města Pardubic se díky rekonstrukci Automatických mlýnů mohla přestěhovat do zbrusu nových modernějších prostor, které slouží jako multifunkční zařízení pro dočasné expozice, vzdělávací programy a tvorbu hostujících umělců a umělkyň. Díky přesunu získaly větší výstavní sály, ale i vhodnější a kvalitnější prostorové zázemí. „První měsíce v nové GAMPĚ byl jeden velký maraton plný novosti. Ač byl zvýšený zájem veřejnosti věcí očekávanou, tak velkou návštěvnost jsme v galerii skutečně nečekali. Samozřejmě z ní máme ale upřímnou radost. Stále ještě musíme ladit mnoho provozních a produkčně-organizačních záležitostí, ale se skvělým a přátelským týmem GAMPY i kolegy ze Sféry a z dalších institucí jde vše s úsměvem a v porozumění,“ popsala první měsíce fungování programová ředitelka GAMPY Šárka Zahálková. Cílem aktivit galerie je prostřednictvím současného umění otevírat a zprostředkovávat aktuální otázky dneška, a to nejen prostřednictvím vlastních výstav, ale též tematických vzdělávacích programů pro veřejnost i pro školní kolektivy. Součástí programu jsou projekce, komentované prohlídky, přednášky, diskuze či autorské workshopy, happeningy a performance s vystavujícími tvůrci či jinými přizvanými osobnostmi.

 

V nové městské čtvrti Automatických mlýnů vlastní město Pardubice objekt, který vznikl rekonstrukcí bývalého skladu balené mouky. V jeho spodní části sídlí GAMPA, která slouží jako prostor pro prezentaci uměleckých děl a pořádání různých kulturních událostí současného umění. Nad GAMPOU mají svůj domov polytechnické dílny Sféra, která naopak nabízí netradiční formy vzdělání a propojuje vědu, moderní technologie a tradici regionálních řemesel. (ido) Foto: MmP

Mohlo by vás zajímat:

Pomoc pacientům i zaměstnancům

Pomoc pacientům i zaměstnancům

Město podpořilo investici do ambulance paliativní medicíny v Dražkovicích

Flotila se rozrůstá

Flotila se rozrůstá

Pardubický dopravní podnik nakoupil další parciální trolejbusy

Výměna po čtvrtstoletí

Výměna po čtvrtstoletí

Město investovalo do modernizace chladícího systému v pardubické aréně

Nadané a zvídavé mládí

Nadané a zvídavé mládí

Dětský a Studentský parlament za sebou mají další nabitý ročník

Cestující pod dohledem

Cestující pod dohledem

Pardubický dopravní podnik vybavil kamerami všechna svá vozidla

Změny na linkách MHD

Změny na linkách MHD

O prázdninách pozor na patnáctce a sedmnáctce