Pořídí nové radary

Město Pardubice - 06. 02. 2024
Pořídí nové radary

PARDUBICE - Provoz v krajské metropoli monitorují deskové radary, které informují řidiče i o jejich aktuální rychlosti. Město v úzké kooperaci s obvody plánuje jejich výměnu za nové a modernější, které přinesou nově i analytické funkcionality.

 

Kladné rozhodnutí o výměně stávajících radarů za nové z důvodu ukončení jejich životnosti je dobrá zpráva pro zachování účinného sledování rychlosti a zajištění bezpečnosti silničního provozu. Starostové se předběžně dohodli na výměně a doplnění nových radarů ve svých obvodech v horizontu dvou až tří let. Požadavkem bude, aby statutární město Pardubice bylo garantem výběrového řízení a zároveň se stanovila jednotná specifikace radaru pro všechny městské obvody. Úhrada za nové radary by měla být financována ze sdružených peněžních prostředků z městských obvodů.

 

„Rozhodnutí, zda chtít radary, kolik a na kterých konkrétních místech je věcí starostů jednotlivých městských obvodů. Při rozhodování o umístění radarů bude vhodné vzít v potaz analýzu dopravní situace a bezpečnostních potřeb v místním kontextu. To může zahrnovat posouzení míry rizika dopravních nehod, hustotu dopravy, frekvenci přecházení chodců, přítomnost škol a školek, a další relevantní faktory,“ uvedl náměstek primátora Jan Hrabal zodpovídající za oblast dopravy, jenž pozitivně vnímá spolupráci s jednotlivými obvody: „Domluvili jsme se, že nadefinují své požadavky a ty pak společně zkoordinujeme s ohledem na bezpečnost v okolí škol, školek nebo zdravotnických zařízení.“

 

Výběr správného typu radaru závisí na mnoha faktorech, včetně místních podmínek, dopravního prostředí, potřeb a priorit městských obvodů. „Nové radary nabízejí pokročilejší funkce a vylepšenou spolehlivost ve srovnání se staršími modely. Moderní technologie zahrnuje lepší detekci rychlosti a možnosti integrace s dalšími systémy pro sledování bezpečnosti silničního provozu. Já bych nejraději volil typ radaru se čtením registrační značky a kamerou. V současné době je to nejmodernější typ, který je na trhu,“ objasnil technické parametry správce informačních systémů Městské policie Pardubice Petr Kvaš.

 

Používání radarů v městských oblastech může vést k většímu dodržování dopravních předpisů ze strany řidičů. „Vědomí o možnosti kontroly rychlosti může motivovat řidiče k dodržování povolených limitů. Jejich přítomnost ve městě může také sloužit jako vizuální upomínka pro řidiče, aby byli ohleduplnější a zvýšili svou pozornost při řízení, což může vést k obecnému zlepšení bezpečnosti na silnicích,“ doplnil Jan Hrabal. (ido) Ilustrační foto: INTERNET

 

Mohlo by vás zajímat:

Pomoc pacientům i zaměstnancům

Pomoc pacientům i zaměstnancům

Město podpořilo investici do ambulance paliativní medicíny v Dražkovicích

Flotila se rozrůstá

Flotila se rozrůstá

Pardubický dopravní podnik nakoupil další parciální trolejbusy

Výměna po čtvrtstoletí

Výměna po čtvrtstoletí

Město investovalo do modernizace chladícího systému v pardubické aréně

Nadané a zvídavé mládí

Nadané a zvídavé mládí

Dětský a Studentský parlament za sebou mají další nabitý ročník

Cestující pod dohledem

Cestující pod dohledem

Pardubický dopravní podnik vybavil kamerami všechna svá vozidla

Změny na linkách MHD

Změny na linkách MHD

O prázdninách pozor na patnáctce a sedmnáctce