Úspěšný projekt pokračuje

Město Pardubice - 08. 02. 2024
Úspěšný projekt pokračuje

PARDUBICE - Startovací bydlení je určeno mladým ekonomicky aktivním dospělým do 30 let, rodinám i jednotlivcům, kteří mají potřebu osamostatnit se od rodičů a postavit se na vlastní nohy. Město dává pro letošní rok k dispozici dalších 25 bytů k pronájmu za zvýhodněnou cenu.

 

„Poskytování cenově zvýhodněného nájemného po dobu čtyř let mladým pracujícím lidem je motivací, aby v Pardubicích pouze nepracovali, ale také bydleli. Přibližně padesát procent žadatelů zde pracuje, ale nebydlí. Právě proto je u úspěšných žadatelů podmínkou pro uzavření nájemní smlouvy převod trvalého pobytu do Pardubic, což sebou nese městu příjmy z rozpočtového určení daní. Prostřednictvím cenově dostupného nájmu, kdy první tři roky platí 80 korun za metr čtverečný a čtvrtý rok 100 korun za metr čtverečný, dostanou šanci naspořit si alespoň část finančních prostředků na zajištění vlastního budoucího bydlení. Nutno podotknout, že cena zvýhodněného nájmu se oproti předchozímu roku nezvýšila ani o korunu,“ uvedl k programu startovacího bydlení 1. náměstek primátora zodpovědný za sociální politiku Jakub Rychtecký, s tím že město již pomohlo mladým lidem s 250 startovacími byty. Podle dat, které má město k dispozici, je pro dvě třetiny z nich prvním samostatným bydlením.

 

Startovací byty disponují různými velikostmi, aby bylo možné splnit odlišné potřeby zájemců o startovací bydlení. „S ohledem na vysoké ceny komerčních nájmů, které se pohybují okolo 250 korun za metr čtverečný očekávám i letos velký zájem. V rámci prvního kola máme připraveny byty, které se nacházejí v Dražkovicích, v ulicích Ohrazenická, Mladých, Na Záboří, Bělehradská, Gagarinova, Nerudova a Sokolovská. Jedná se především o malometrážní byty. K dispozici je 12 bytů o velikosti 1+KK respektive 1+1 a tři byty 2+1,“ objasnil Rychtecký s tím, že podle informací přes osmdesát procent nájemníků plánuje zůstat v Pardubicích i po skončení nájemní smlouvy ve startovacím bytu.

 

Proces žádosti o startovací byt v rámci prvního kola je docela jednoduchý a není třeba předkládat žádné další dokumenty kromě vyplněné žádosti a souhlasu se zpracováním osobních údajů. Žadatelé mají možnost vybrat si konkrétní byt z nabídky startovacích bytů, které jsou k dispozici. Každý žadatel, nebo pár, může podat jednu žádost na jeden konkrétní byt z nabídky. Žádost se podává prostřednictvím webové stránky https://pardubice.eu/zadost. V rámci prvního kola žadatelé nejsou povinni předkládat žádné další dokumenty jako potvrzení o bezdlužnosti, příjem, výpis z katastru nemovitostí nebo potvrzení o bezdlužnosti u zdravotní pojišťovny. Tento proces umožňuje žadatelům jednoduchý a rychlý způsob, jak se ucházet o startovací byty bez nutnosti předkládat všechny potřebné dokumenty hned na začátku. Pokud budou vylosováni, teprve pak o ně budou požádáni.

 

„Pro rok 2024 jsme nechali připravit opět dohromady 25 bytů s tím, že v prvním kole v dubnu bude zařazeno 15 jednotek. Všechny byty jsou opravené a připravené k nastěhování. Druhé kolo s nabídkou 10 bytů se uskuteční na podzim letošního roku,“ informoval náměstek primátora pro investice a majetek Jan Hrabal. Program startovacího bydlení pro mladé je městem Pardubice realizován už od roku 2015. Zkušenosti s nájemci startovacích bytů přidělených v minulých letech jsou kladné. „Startovací byty jsou určeny i těm, kteří nemají trvalé bydliště v Pardubicích, ale pracují zde a chtěli by se v našem městě usadit a založit rodinu. Mladí lidé tak dostávají šanci naspořit si alespoň část finančních prostředků na vlastní bydlení. Podporou tohoto projektu pokračujeme v plnění našeho programového prohlášení rady,“ dodává Jan Hrabal.

 

Kompletní harmonogram prvního kola startovacího bydlení 2024:

1. Vyvěšení informací na webu města od 11. 3. 2024 až do samotného losování
2. Výběr žádostí - pondělí 15. 4. 2024 od 13:00 do 18:00 hodin a úterý 16. 4. 2024 od 8:00 do 12:00 hodin v budově magistrátu na adrese U Divadla 828
3. Losování - čtvrtek 18. 4. 2024 od 13:00 hodin v zasedací místnosti v mezipatře v budově magistrátu na adrese U Divadla 828
4. Doložení potvrzení k žádosti u vylosovaných žadatelů nejpozději do 7. 5. 2024 do 14:00 hodin -  oddělení správy bytových domů a nebytových prostor, 1. patro, budova magistrátu U Divadla 828
5. Kontrola žádostí nejpozději 13. 5. 2024
6. Účinnost nájemní smlouvy od 1. 7. 2024, podpis nájemní smlouvy a předání bytu novému nájemci - červen 2024.

Veškeré informace o dalším ročníku startovacího bydlení najdou zájemci k dispozici na webu https://pardubice.eu/startovaci-bydleni

(ido) Foto: MmP (Na snímku jedno z minulých losování)

Mohlo by vás zajímat:

Pomoc pacientům i zaměstnancům

Pomoc pacientům i zaměstnancům

Město podpořilo investici do ambulance paliativní medicíny v Dražkovicích

Flotila se rozrůstá

Flotila se rozrůstá

Pardubický dopravní podnik nakoupil další parciální trolejbusy

Výměna po čtvrtstoletí

Výměna po čtvrtstoletí

Město investovalo do modernizace chladícího systému v pardubické aréně

Nadané a zvídavé mládí

Nadané a zvídavé mládí

Dětský a Studentský parlament za sebou mají další nabitý ročník

Cestující pod dohledem

Cestující pod dohledem

Pardubický dopravní podnik vybavil kamerami všechna svá vozidla

Změny na linkách MHD

Změny na linkách MHD

O prázdninách pozor na patnáctce a sedmnáctce