Vyhledáno: Město Pardubice
Začít by se mohlo rekonstrukcí stávající basketbalové haly

Pardubice vybraly místo pro nový útulek

Uzavírky budou částečné, práce se však prodlouží do 21. srpna

Finanční rezerva pokryje vícenáklady spojené s vytvořením kvalitnějšího zázemí

Rekonstrukce klíčového podjezdu přinese složitější cestování

Tábory finanční podpora města ani letos nemine

Nový formát Kulturního fóra se osvědčil

Oprava železničního mostu na počátku července zcela uzavře podjezd v ulici Jana Palacha

Památník osvobození se zatím stěhovat nebude

Projekt Culture Buddy se osvědčil a bude rozšířen

Další ročník sběru PET lahví a papíru ve školách je u konce

Okrskové komise hledají členy

K otevřeným dopisům týkající se investičního záměru pana Dědka (nová multifunkční hala)

Provoz autobusového nádraží bude o rok prodloužen

V areálu Masarykových kasáren by mohla vyrůst nová škola