Bez změny územního plánu

Město Pardubice - 30. 01. 2024
Bez změny územního plánu

PARDUBICE - Zastupitelstvo statutárního města schválilo uzavření trojstranné budoucí darovací smlouvy, díky níž se pro město otevírá možnost získat do několika let do svého vlastnictví soubor pozemků, na nichž se nachází sportovní areál Slovany. Areál by se měl stát do budoucna velkým sportovním a rekreačním přínosem v centru města. 

 

Zastupitelstvo na prvním jednání v roce 2024 rozhodlo o získání sportovního areálu Slovany v městském obvodu III. „Jsme rádi, že po dlouholeté snaze se podařilo získat sportovní areál Slovany pro Městský obvod Pardubice III. Areál bude do budoucna využíván v souladu s platným územním plánem města Pardubic jako rekreačně sportovní areál pro veřejnost. Za tím účelem byly v minulosti již vyhotoveny studie na možné využití. V tomto obvodu je nedostatek sportovišť, a proto věřím, že přinese mnoho výhod nejen pro místní obyvatele,“ okomentoval rozhodnutí zastupitelstva primátor Jan Nadrchal. 

 

Vzájemná směna pozemků mezi městem, společností SPV Real Estate a.s. (dále SPV) a Cognus Solutions, s.r.o. (dále Cognus) proběhne dle uzavírané smlouvy až ve chvíli, kdy dojde k naplnění vzájemně dohodnutých smluvních podmínek. „Základní podmínkou uskutečnění budoucí směny pozemků je závazek investora v oblasti (SPV) postavit a zkolaudovat ve Staročernsku pro veřejnost cyklostezku včetně veřejného osvětlení, ochranné protihlukové valy, vysázet zeleň a následně vše předat do vlastnictví a užívání městu. To vše by mělo být realizováno do konce roku 2027, tj. do doby platnosti uzavírané budoucí smlouvy. Pokud nedojde ke splnění uvedených podmínek, směna padá,“ vysvětlil složitou situaci kolem pozemků zastupitel města Pardubic Dušan Stránský, předseda komise pro pozemky a reklamu.

 

Sportovní areál Slovany bude hrát klíčovou roli jako multifunkční zařízení, sloužící jak sportovním klubům, tak i širší veřejnosti v centru města Pardubic. „Budeme hledat partnery mezi kluby, aby vnesly do projektu část investice, protože areál není v dobrém stavu. Jsou tady kluby, které působí na území města, je s nimi velmi dobrá zkušenost, a zároveň hledají zázemí. Jedná se o lakros a olympijskou lukostřelbu. Bylo přislíbeno, že při výstavbě hřiště na lakros by bylo volně přístupné i pro veřejnost,“ okomentoval plány do budoucna 1. náměstek primátora Jakub Rychtecký zodpovídající za oblast sportu a rozpočet města.

 

Probíhající jednání s místními sportovními kluby ukazují, že projekt bude pravděpodobně zahrnovat širokou škálu sportovních disciplín a aktivit. Spolupráce s místními kluby může přinést výhody pro obě strany a přispět k pestrosti nabídky sportovních možností pro veřejnost. „Nejcennější na areálu je obrovská fotbalová plocha, která by mohla sloužit jak pro fotbal, tak nárazově pro americký fotbal pro nejvyšší soutěž, ale zároveň by mohla sloužit jako hřiště pro veřejnost. Město je připraveno jednat se subjekty, které tam působí, na druhou stranu karty jsou rozehrány tak, že vlastník by měl zhruba v roce 2027 předat areál bez jakýchkoli smluvních závazků. Město tak přijde k čistému stolu a bude moci nakládat s areálem, jak uzná za vhodné. Na pořadu bude další diskuze, protože zadanou ideovou studii, která počítá také volnočasovými a rekreačními aktivitami pro širokou veřejnost, považujeme pouze za první výkop, není to nic závazného,“ dodal náměstek primátora Jakub Rychtecký s tím, že město chce veřejnosti jasně deklarovat zájem zachování ploch pro sport a rekreaci.

 

Směnu pozemků ocení i obyvatelé Městského obvodu Pardubice IV. „Za novým obchodním centrem vyroste bariérová výsadba smíšené vegetace, která bude navazovat na plochy lesa. Osázení protihlukového valu bude řešeno kombinací vysoké, nízké a pokryvné vegetace. Na místě vyrostou i cyklotrasy, které propojí Černou za Bory a Staročernsko, občanům tak přibydou nové možnosti pro aktivní odpočinek a rekreaci,“ uvedl starosta čtvrtého obvodu Jan Procházka. 

 

Garance je, že město rozhodně nebude chtít žádnou změnu územního plánu. „Bude hledat investičně provozně udržitelný model, aby se v areálu výrazně nezvýšily výdaje na provoz. Areál by měl být otevřený veřejnosti včetně ploch pro nejmenší děti, prostor pro rekreační sport, lavičky, mobiliář,“ poznamenal náměstek primátora Jan Hrabal, jenž má v gesci dopravu, investiční výstavbu a správu majetku města.

 

Celá koncepce využití areálu cílí na režim volnějšího sportoviště. „Chceme rovněž posílit i parkovací místa, aby získali profit rezidenti. Počítá se i s výsadbou zeleně pro zlepšení komfortu místních obyvatel,“ doplnil Hrabal.  (ido)  Foto: MmP

 

Mohlo by vás zajímat:

Pomoc pacientům i zaměstnancům

Pomoc pacientům i zaměstnancům

Město podpořilo investici do ambulance paliativní medicíny v Dražkovicích

Flotila se rozrůstá

Flotila se rozrůstá

Pardubický dopravní podnik nakoupil další parciální trolejbusy

Výměna po čtvrtstoletí

Výměna po čtvrtstoletí

Město investovalo do modernizace chladícího systému v pardubické aréně

Nadané a zvídavé mládí

Nadané a zvídavé mládí

Dětský a Studentský parlament za sebou mají další nabitý ročník

Cestující pod dohledem

Cestující pod dohledem

Pardubický dopravní podnik vybavil kamerami všechna svá vozidla

Změny na linkách MHD

Změny na linkách MHD

O prázdninách pozor na patnáctce a sedmnáctce