Zastupitelstvo odsouhlasilo investice

Město Pardubice - 30. 04. 2024
Zastupitelstvo odsouhlasilo investice

PARDUBICE - Na zasedání zastupitelstva města byla schválena IV. změna rozpočtu pro rok 2024. Největší položkou této změny je financování nové basketbalové haly, která představuje klíčovou investici. Základní škola Prodloužená se dočká opravy střechy, která je v nevyhovujícím stavu a město podpořilo i investici do moderního astronomického dalekohledu pro DDM Delta na Dukle.

 

„Díky zodpovědnému hospodaření a konzervativnějšímu plánování příjmů si můžeme dovolit zahájit i další významné investice nad rámec v prosinci schváleného rozpočtu. Největší novou schválenou investicí jsou peníze na rekonstrukci basketbalové haly v areálu Dukla sportovní ve výši 164 milionů korun, kde částečně zapojujeme ušetřené peníze z loňského rozpočtu. Profinancování projektu je rozloženo z vlastních zdrojů do let 2024, 2025 a 2026. Projekt zahrnuje kompletní rekonstrukci a rozšíření tréninkových ploch legendární basketbalové haly, která bude sloužit jako hřiště a tréninkové prostory zejména pro mládežnické týmy BK Pardubice,“ okomentoval financování první části unikátního projektu Dukly sportovní 1. náměstek primátora Jakub Rychtecký zodpovědný za sport a rozpočet s tím, že případná dotace od Národní sportovní agentury ve výši 30 milionů korun by byla bonusem. Zastupitelé schválili v souladu se směrnicí i vyčlenění dalších 16,4 milionu korun jako rezervu na tento projekt a současně schválili i související položku ve změně rozpočtu ve výši 1 milionu korun. „Tyto finanční prostředky jsou určeny na odstranění dřevěné jednopodlažní stavby, známé jako "dřevník", umístěné vedle basketbalové haly na Dukle. Věřím, že otevřenou soutěží dostaneme cenu ještě níže. Tento objekt byl dříve využíván jako sklad, ale nyní se nachází ve velmi špatném stavu a demolice je nezbytná pro realizaci nových parkovacích míst u basketbalové haly uvnitř areálu, což významně zlepší situaci dopravy v klidu v ulici V Ráji,“ doplnil Rychtecký.

 

Bezbariérové zastávky

 

Další změnou v rozpočtu je investice určená na opravu zastávek Polabiny, Okrajová směr z centra a Slovany, Dašická v obou směrech. Celková částka uvolněná na tyto opravy činí 7 410 000 korun. „Pokračujeme v našem projektu komplexních oprav zastávek, které nově získají betonový povrch, který je výrazně trvanlivější. Necháme odstranit také nedostatky v oblasti bezbariérovosti tak, abychom zlepšili jejich přístupnost pro osoby se sníženou schopností pohybu. Plánované úpravy se dotknou nástupiště, zálivů a přilehlých ploch," okomentoval náměstek Jan Hrabal zodpovědný za dopravu a správu majetku města. Mimo to bylo schváleno poskytnutí 400 000 korun na zastávku Kpt. Bartoše ve směru do města, aby se doplnil nutný rozsah přeložek inženýrských sítí.

 

Zastupitelé města Pardubic schválili financování dalších investičních akcí v oblasti vzdělávání. Největší z nich je rekonstrukce střechy hospodářského pavilonu nad již kompletně opravenou a nově vybavenou kuchyní a jídelnou na ZŠ Prodloužená v Polabinách ve výši 8 750 000 korun. Uvolněné peníze určené na projektovou dokumentaci i realizaci umožní zajistit rekonstrukci střechy metodou design and build tak, aby byla zajištěna dlouhodobá bezpečnost a stabilita této části budovy školy. Radní mají ambici stihnout maximální část prací v období letních prázdnin, aby nedošlo k narušení běžného průběhu školní výuky.

 

Hvězdárna dostane i nové technologie

 

Hvězdárna Barona Artura Krause, která letos projde kompletní stavební rekonstrukcí, se může těšit i na nové astronomické vybavení. Dočká se také nového astronomického vybavení. Výměna stávající astronomické techniky vychází hned z několika důvodů. Stejně jako prostory observatoře je i astronomický dalekohled za dobu své existence značně opotřebený. Zásadním kritériem pro jeho celkovou výměnu, a to jak po stránce optické, tak elektromechanické, je jeho morální zastaralost, neboť technologie je z osmdesátých let. Po konzultaci s odborníkem a vedoucím hvězdárny Petrem Komárkem a ředitelem Milošem Adamů jsme se rozhodli uvolnit na tuto investici 2,35 milionu korun. Součástí této částky na dodání špičkového nového moderního teleskopu včetně montáže a dopravy, je rovněž přestavba a přemístění stávajících dalekohledů, ale také pokročilé záznamové zařízení v podobě vědecké chlazené monochromatické kamery, umožňující pořizování působivých fotografií objektů vzdáleného vesmíru,“ objasnil náměstek Rychtecký s tím, že bude potřeba precizní koordinace se stavební rekonstrukcí kopule hvězdárny v DDM Delta.

 

Zastupitelé uvolnili také prostředky na financování realizace sítě elektronických komunikací v rámci projektu výstavby silnice I/36 mezi Pardubicemi, Trnovou a Fáblovkou a Dubinou. Celkové náklady na tento projekt jsou odhadnuty na 5 110 000 korun bez DPH. Síť SEK bude využita pro budoucí městský kamerový systém. (ido) Vizualizace: MmP (Nová basketbalová hala na Dukle)

 

Mohlo by vás zajímat:

Pomoc pacientům i zaměstnancům

Pomoc pacientům i zaměstnancům

Město podpořilo investici do ambulance paliativní medicíny v Dražkovicích

Flotila se rozrůstá

Flotila se rozrůstá

Pardubický dopravní podnik nakoupil další parciální trolejbusy

Výměna po čtvrtstoletí

Výměna po čtvrtstoletí

Město investovalo do modernizace chladícího systému v pardubické aréně

Nadané a zvídavé mládí

Nadané a zvídavé mládí

Dětský a Studentský parlament za sebou mají další nabitý ročník

Cestující pod dohledem

Cestující pod dohledem

Pardubický dopravní podnik vybavil kamerami všechna svá vozidla

Změny na linkách MHD

Změny na linkách MHD

O prázdninách pozor na patnáctce a sedmnáctce