Technický stav Červeňáku není dobrý

Město Pardubice - 31. 10. 2023
Technický stav Červeňáku není dobrý

PARDUBICE - Město se v souvislosti s plánovanou revitalizací přírodního parku Červeňák pustilo do průzkumu technického stavu stejnojmenného mostu. Vzhledem k výsledkům, které z této prohlídky mostní konstrukce vyšly, radnice rozhodla s ohledem na bezpečnost veřejnosti most bez prodlevy uzavřít.Most Červeňák je velmi starý, pochází z období, kdy se při podobných stavbách používalo svářkové železo. Objekt o třech polích je tvořen ocelovými příhradovými konstrukcemi s ocelobetonovou dolní mostovkou. První a třetí pole mostu jsou totožné. Druhé pole mostu je s největším rozpětím, od ostatních polích se liší základními rozměry příhradové soustavy. Ze statického hlediska se jedná o tři prostá pole, o celkové zatížitelnosti přitom rozhodoval nejslabší prvek a ten bohužel dopadl špatně,“ informuje o stavu mostu náměstek pro dopravu Jan Hrabal.Rozhodující pro konečný verdikt byly především koroze prutů u styčníků a tím způsobená špatná statika mostu. „Předpokládá se, že spodní stavba a založení mají vyšší zatížitelnost než nosná konstrukce. Rozhodující pro konečné posouzení bylo korozivní oslabení prutů v rozhodujících styčnících u druhého pole. Oslabení vybraných styčníků dosáhlo takové úrovně, že nelze nosnou konstrukci druhého pole považovat za staticky bezpečnou, a to i bez působení nahodilého zatížení. Výpočtově nulová zatížitelnost je dosažena zejména zohledněním součinitelů bezpečnosti dle příslušné normy. Při současném stavu nelze vyloučit kolaps druhého pole nosné konstrukce v jakémkoli okamžiku. Pohyb pobyt na mostu je tedy velmi nebezpečný, proto odbor dopravy okamžitě zajistil osazení obou stran mostu bariérou proti vstupu osob a doplnění značkou, která vstup chodců zakazuje. Toto rozhodnutí mě mrzí, ale je bohužel nutné s ohledem na bezpečnost. Další kroky budeme řešit v návaznosti na připravovanou celkovou revitalizaci přírodního parku Červeňák,“ dodává Hrabal. (iko) Foto: MmP

Mohlo by vás zajímat:

Rozvojový fond: Nelze přihlížet pomluvám

Rozvojový fond: Nelze přihlížet pomluvám

Město a jeho společnosti se chtějí připojit coby poškození

Mimořádné jednání Rady města Pardubice

Mimořádné jednání Rady města Pardubice

Změny ve složení městských společností a zadávacím řádu veřejných zakázek

Spadla klec. Politici jsou ve vazbě

Spadla klec. Politici jsou ve vazbě

Kromě Martina Charváta, Jozefa Koprivňanského a Heleny Dvořáčkové byli obvinění propuštěni za zadržení

Piráti podali podnět na ÚOHS

Piráti podali podnět na ÚOHS

Mají pochybnosti o regulérnosti veřejné zakázky na pátém městském obvodě

„Oko bere“: Jedenadvacet obvinění

„Oko bere“: Jedenadvacet obvinění

Rozsah policií rozkryté kriminální činnosti v Pardubicích nemá obdoby

Organizovaný zločin na magistrátu?

Organizovaný zločin na magistrátu?

Policisté od rána zasahují na pardubickém magistrátu