Apel ve věci (nejen) potkanů

Město Pardubice - 01. 11. 2023
Apel ve věci (nejen) potkanů

PARDUBICE - Město vnímá problém s výskytem hlodavců, samo ho řeší deratizací ať už ohniskovou nebo celoplošnou, ale v případě výskytu hlodavců v blízkosti soukromých objektů nacházejících se na zpevněném povrchu (zejména na třídě Míru či Pernštýnském náměstí) je nutná součinnost majitelů těchto objektů.

 

„V průběhu každého kalendářního roku jsou uskutečňována deratizační opatření, jejichž cílem je snížení počtu škodlivých hlodavců na veřejných pozemcích a budovách, které jsou v majetku města, na přijatelné minimum, kdy nedochází k volnému pobíhání hlodavců na místech, kde byly provedeny předchozí deratizační kroky,“ uvedla náměstkyně primátora zodpovědná za životní prostředí Jiřina Klčová s tím, že ohniskové deratizace probíhají každoročně a celoplošné v každý sudý rok, tudíž nejbližší připadá na rok 2024.

 

„Naším cílem je zajistit, aby občané mohli žít ve městě bez obav z přítomnosti obtížných hlodavců. Je však potřeba i součinnost ze strany občanů, protože i odpovědnost soukromých majitelů nemovitostí hraje důležitou roli v tom, zda se problém s hlodavci udrží na přijatelném minimu."

 

Hlavními lokalitami, kde se vyskytují hlodavci opakovaně, jsou sídliště, jako Polabiny I a II, Závodu míru, Dubina a Dukla. Tato místa jsou obzvláště náchylná k infestaci kvůli velkému množství obyvatel a přítomnosti kanalizačních šachet a kontejnerů, které poskytují hlodavcům snadný zdroj potravy.

 

Mimo sídlišť existují i místa, kde je deratizace obtížná kvůli „zpevněnému povrchu“ a přítomnosti soukromých objektů. „Bavíme se například o třídě Míru, historickém centru města či Palackého ulici,“ vyjmenoval vedoucí odboru životního prostředí pardubického magistrátu Miroslav Míča. „V těchto lokalitách může být problémem i pohyb hlodavců, kteří mají v okolí restaurací snadný přístup k odpadním nádobám. Deratizace na soukromých objektech a pozemcích není odpovědností města, a proto apelujeme na soukromé majitele, aby prováděli preventivní deratizaci svých objektů, pokud zaznamenají výskyt hlodavců v okolí své nemovitosti,“ dodal Míča s tím, že tento krok může významně napomoci účinnosti provedení deratizačních opatření a k omezení pohybu hlodavců na veřejných prostranstvích.

 

Radnice zároveň zdůrazňuje, že deratizační opatření jsou prováděna na základě podnětů občanů nebo městských úřadů. Tyto podněty jsou postoupeny deratizační firmě s výzvou od objednatele služby OŽP MmP. Deratizace vždy začíná průzkumem místa výskytu a zvolením vhodného způsobu řešení, s cílem minimalizovat riziko pro necílové druhy zvířat.

 

Město Pardubice apeluje na spolupráci občanů a soukromých majitelů, aby společně pomohli snížit problém s hlodavci na veřejných prostranstvích na minimum. (kvl) Ilustrační foto: aazdravi.cz

Mohlo by vás zajímat:

Flotila se rozrůstá

Flotila se rozrůstá

Pardubický dopravní podnik nakoupil další parciální trolejbusy

Výměna po čtvrtstoletí

Výměna po čtvrtstoletí

Město investovalo do modernizace chladícího systému v pardubické aréně

Nadané a zvídavé mládí

Nadané a zvídavé mládí

Dětský a Studentský parlament za sebou mají další nabitý ročník

Cestující pod dohledem

Cestující pod dohledem

Pardubický dopravní podnik vybavil kamerami všechna svá vozidla

Změny na linkách MHD

Změny na linkách MHD

O prázdninách pozor na patnáctce a sedmnáctce

Nakonec byli všichni spokojeni

Nakonec byli všichni spokojeni

Zahradní slavnost mateřské školy málem zhatil déšť